LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Tagalog

Filter ↓ Sort ↓ All (5,332) Translated (4,923) Untranslated (345) Waiting (0) Fuzzy (64) Warnings (0)
1 2 3 5
Prio Original string Translation
Successfully saved permissions for user group. Na-save na ang mga pahintulot para sa pangkat ng user. Details

Successfully saved permissions for user group.

Na-save na ang mga pahintulot para sa pangkat ng user.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Unknown user group. Hindi matukoy ang pangkat ng user. Details

Unknown user group.

Hindi matukoy ang pangkat ng user.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Error saving permissions for user group. Nagkaroon ng error sa pag-save ng mga pahintulot para sa pangkat ng user. Details

Error saving permissions for user group.

Nagkaroon ng error sa pag-save ng mga pahintulot para sa pangkat ng user.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Prevent blocklisted participants from being added to a survey: Pigilan ang pagdaragdag ng mga na-blacklist na kalahok sa isang survey: Details

Prevent blocklisted participants from being added to a survey:

Pigilan ang pagdaragdag ng mga na-blacklist na kalahok sa isang survey:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Survey languages: Mga wika ng survey Details

Survey languages:

Mga wika ng survey
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You are not globally blocklisted on this site. Hindi ka pangkalahatang na-blacklist sa site na ito. Details

You are not globally blocklisted on this site.

Hindi ka pangkalahatang na-blacklist sa site na ito.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Removing yourself from the blocklist is currently disabled. Kasalukuyang naka-disable ang pag-aalis ng sarili sa blacklist. Details

Removing yourself from the blocklist is currently disabled.

Kasalukuyang naka-disable ang pag-aalis ng sarili sa blacklist.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The plugin is not in the plugin allowlist. Hindi kasama sa plugin whitelist ang plugin. Details

The plugin is not in the plugin allowlist.

Hindi kasama sa plugin whitelist ang plugin.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s Hindi na maa-access ang mga tugon. Papalitan ang pangalan ng talahanayan ng tugon para maging: %s_old_%d_%s Details

Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s

Hindi na maa-access ang mga tugon. Papalitan ang pangalan ng talahanayan ng tugon para maging: %s_old_%d_%s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available. Lalabas ang pangkat ng survey na ito para sa mga user na may anumang pahintulot sa pangkat ng survey, mga user na may anumang pahintulot sa isang survey na kabilang sa pangkat na ito, o kung itinakdang available ang pangkat na ito. Details

This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available.

Lalabas ang pangkat ng survey na ito para sa mga user na may anumang pahintulot sa pangkat ng survey, mga user na may anumang pahintulot sa isang survey na kabilang sa pangkat na ito, o kung itinakdang available ang pangkat na ito.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You don't have permission to edit a user group Wala kang pahintulot na mag-edit ng pangkat ng user Details

You don't have permission to edit a user group

Wala kang pahintulot na mag-edit ng pangkat ng user
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You do not have permission to send emails to all users. Wala kang pahintulot na magpadala ng mga email sa lahat ng user. Details

You do not have permission to send emails to all users.

Wala kang pahintulot na magpadala ng mga email sa lahat ng user.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation. Tandaan: May nakatakdang lumipas nang petsa ng pag-expire sa survey na ito at kasalukuyan itong hindi available para sa mga kalahok. Tandaang i-update/alisin ang petsa ng pag-expire sa mga setting ng survey pagkatapos i-activate. Details

Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation.

Tandaan: May nakatakdang lumipas nang petsa ng pag-expire sa survey na ito at kasalukuyan itong hindi available para sa mga kalahok. Tandaang i-update/alisin ang petsa ng pag-expire sa mga setting ng survey pagkatapos i-activate.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Hints and warnings Mga hint at babala: Details

Hints and warnings

Mga hint at babala:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Add to user group Idagdag sa pangkat ng user Details

Add to user group

Idagdag sa pangkat ng user
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:59:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 5

Export as