LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Slovenian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,332) Translated (3,618) Untranslated (1,604) Waiting (0) Fuzzy (115) Warnings (1)
1 2 3 8
Prio Original string Translation
Removing yourself from the blocklist is currently disabled. Odstranjevanje samega sebe s seznama blokiranih uporabnikov je trenutno onemogočeno. Details

Removing yourself from the blocklist is currently disabled.

Odstranjevanje samega sebe s seznama blokiranih uporabnikov je trenutno onemogočeno.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The plugin is not in the plugin allowlist. Vtičnik ni na seznamu varnih vtičnikov. Details

The plugin is not in the plugin allowlist.

Vtičnik ni na seznamu varnih vtičnikov.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s Odgovori niso več dostopni. Vaša tabela odgovorov bo preimenovana v: %s%d_Old__%s Details

Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s

Odgovori niso več dostopni. Vaša tabela odgovorov bo preimenovana v: %s%d_Old__%s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available. Ta anketna skupina je prikazana uporabnikom s katerimkoli dovoljenjem za anketno skupino, uporabnikom s katerimkoli dovoljenjem za eno anketo znotraj te skupine ali če je bila ta skupina konfigurirana tako, da je na voljo. Details

This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available.

Ta anketna skupina je prikazana uporabnikom s katerimkoli dovoljenjem za anketno skupino, uporabnikom s katerimkoli dovoljenjem za eno anketo znotraj te skupine ali če je bila ta skupina konfigurirana tako, da je na voljo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation. Opomba: ta anketa ima nastavljen datum poteka v preteklosti in trenutno ni na voljo udeležencem. Ne pozabite posodobiti/odstraniti datum poteka v nastavitvah ankete po njeni aktivaciji. Details

Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation.

Opomba: ta anketa ima nastavljen datum poteka v preteklosti in trenutno ni na voljo udeležencem. Ne pozabite posodobiti/odstraniti datum poteka v nastavitvah ankete po njeni aktivaciji.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it Načini vzdrževanja: Izklop Mehko zaklepanje – udeleženci lahko dokončajo začete ankete, vendar novi udeleženci niso dovoljeni Popolno zaklepanje – noben udeleženec ne sme izpolniti ankete, tudi če jo je že začel izpolnjevati Details

Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it

Načini vzdrževanja: Izklop Mehko zaklepanje – udeleženci lahko dokončajo začete ankete, vendar novi udeleženci niso dovoljeni Popolno zaklepanje – noben udeleženec ne sme izpolniti ankete, tudi če jo je že začel izpolnjevati
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Warning: Please enforce SSL encryption in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver. Opozorilo: vzpostavite šifriranje SSL v razdelku »Splošne nastavitve«/»Varnost« po tem, ko je SSL pravilno nastavljen za vaš spletni strežnik. Details

Warning: Please enforce SSL encryption in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver.

Opozorilo: vzpostavite šifriranje SSL v razdelku »Splošne nastavitve«/»Varnost« po tem, ko je SSL pravilno nastavljen za vaš spletni strežnik.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix. Če želite določiti povezavo do pravilnika o zasebnosti, nastavite »Prikaži besedilo pravilnika o zasebnosti z obveznim potrditvenim poljem« v »Strnljivo besedilo« ter uporabite označbi mesta {STARTPOLICYLINK} in {ENDPOLICYLINK} v polju »Oznaka potrditvenega polja pravilnika o zasebnosti«, da določite povezavo, ki odpre pojavno okno s pravilnikom. Če ne uporabite označbo mesta, bo na voljo dodatek. Details

If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix.

Če želite določiti povezavo do pravilnika o zasebnosti, nastavite »Prikaži besedilo pravilnika o zasebnosti z obveznim potrditvenim poljem« v »Strnljivo besedilo« ter uporabite označbi mesta {STARTPOLICYLINK} in {ENDPOLICYLINK} v polju »Oznaka potrditvenega polja pravilnika o zasebnosti«, da določite povezavo, ki odpre pojavno okno s pravilnikom. Če ne uporabite označbo mesta, bo na voljo dodatek.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Use a remix icon classname, or a link to the image. Uporabite ime razreda Font Awesome ali povezavo do slike. Details

Use a remix icon classname, or a link to the image.

Uporabite ime razreda Font Awesome ali povezavo do slike.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Group can not be deleted, because of depending conditions Skupina ne more biti izbrisana zaradi odvisnih pogojev. Details

Group can not be deleted, because of depending conditions

Skupina ne more biti izbrisana zaradi odvisnih pogojev.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Ivan Verdenik (senior)
References:
Priority:
normal
More links:
No shared participants found. Ni najdenih skupnih udeležencev Details

No shared participants found.

Ni najdenih skupnih udeležencev
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lado
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to export blocklisted participants, set "Hide blocklisted participants" to "No" in CPDB settings. Če želite izvozti udeležence na črni listi, nastavite "Skrij udeležence na črni listi" na "Ne" v CPDB nastavitvah. Details

If you want to export blocklisted participants, set "Hide blocklisted participants" to "No" in CPDB settings.

Če želite izvozti udeležence na črni listi, nastavite "Skrij udeležence na črni listi" na "Ne" v CPDB nastavitvah.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lado
References:
Priority:
normal
More links:
Add to blocklist? Dodaj na črno listo Details

Add to blocklist?

Dodaj na črno listo
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lado
References:
Priority:
normal
More links:
Remove from blocklist? Odstranim iz črne liste? Details

Remove from blocklist?

Odstranim iz črne liste?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lado
References:
Priority:
normal
More links:
E-mail E-pošta: Details

E-mail

E-pošta:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:53:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lado
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 8

Export as