GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Polish (Informal)

1 2 3 335
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Repeat password Powtórz hasło Details

Repeat password

Powtórz hasło

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:10:34 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The current password is not correct. Aktualne hasło jest nieprawidłowe. Details

The current password is not correct.

Aktualne hasło jest nieprawidłowe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:10:40 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error: User was not created Błąd: nie utworzono użytkownika Details

Error: User was not created

Błąd: nie utworzono użytkownika

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:10:45 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%sWarning:%s Before turning on HTTPS,%s check this link.%s %sOstrzeżenie:%s Przed włączeniem HTTPS, %s sprawdź ten link.%s Details

%sWarning:%s Before turning on HTTPS,%s check this link.%s

%sOstrzeżenie:%s Przed włączeniem HTTPS, %s sprawdź ten link.%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:11:09 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List of IP addresses to exclude from the maximum token validation attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line. Lista adresów IP, które mają być wykluczone z kontroli maksymalnej liczby prób weryfikacji tokenu. Oddziel każdy adres IP przecinkiem lub nowym wierszem. Details

List of IP addresses to exclude from the maximum token validation attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line.

Lista adresów IP, które mają być wykluczone z kontroli maksymalnej liczby prób weryfikacji tokenu. Oddziel każdy adres IP przecinkiem lub nowym wierszem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:14:51 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
IP whitelist for token access: Biała lista adresów IP dla dostępu za pomocą tokena: Details

IP whitelist for token access:

Biała lista adresów IP dla dostępu za pomocą tokena:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:14:54 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List of IP addresses to exclude from the maximum login attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line. Lista adresów IP, które mają być wykluczone z kontroli maksymalnej liczby prób logowania. Oddziel każdy adres IP przecinkiem lub nowym wierszem. Details

List of IP addresses to exclude from the maximum login attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line.

Lista adresów IP, które mają być wykluczone z kontroli maksymalnej liczby prób logowania. Oddziel każdy adres IP przecinkiem lub nowym wierszem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:14:57 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
IP whitelist for login: Biała lista adresów IP do logowania: Details

IP whitelist for login:

Biała lista adresów IP do logowania:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:14:59 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This question uses a customized condition. If you create a condition using this editor the current customized condition will be overwritten. Uwaga: w tym pytaniu użyto dostosowanego warunku. Jeśli utworzysz warunek za pomocą tego edytora, bieżący dostosowany warunek zostanie nadpisany. Details

Note: This question uses a customized condition. If you create a condition using this editor the current customized condition will be overwritten.

Uwaga: w tym pytaniu użyto dostosowanego warunku. Jeśli utworzysz warunek za pomocą tego edytora, bieżący dostosowany warunek zostanie nadpisany.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:15:06 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File not found. Nie znaleziono pliku. Details

File not found.

Nie znaleziono pliku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:15:09 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No file was uploaded or the request exceeded %01.2f MB. Żaden plik nie został przesłany lub żądanie przekroczyło %01.2f MB. Details

No file was uploaded or the request exceeded %01.2f MB.

Żaden plik nie został przesłany lub żądanie przekroczyło %01.2f MB.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:15:24 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Export question group Eksportuj grupę pytań Details

Export question group

Eksportuj grupę pytań

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:15:34 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Check question group logic Sprawdź logikę grupy pytań Details

Check question group logic

Sprawdź logikę grupy pytań

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:15:40 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: If you customize & save this condition you will not be able to use the condition editor for this, anymore. Uwaga: Jeśli dostosujesz i zapiszesz ten warunek, nie będzie można użyć tutaj tego edytora warunków. Details

Note: If you customize & save this condition you will not be able to use the condition editor for this, anymore.

Uwaga: Jeśli dostosujesz i zapiszesz ten warunek, nie będzie można użyć tutaj tego edytora warunków.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:16:55 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
IP whitelist for token access Biała lista adresów IP dla dostępu za pomocą tokena Details

IP whitelist for token access

Biała lista adresów IP dla dostępu za pomocą tokena

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:17:20 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 335
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as