GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Polish (Informal)

1 2 3 330
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Configuration file already exist Plik konfiguracyjny już istnieje Details

Configuration file already exist

Plik konfiguracyjny już istnieje

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-05-25 14:20:50 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Y-Scale (lines) Skala Y (linie) Details

Y-Scale (lines)

Skala Y (linie)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-05-05 07:38:12 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
X-Scale (columns) Skala X (kolumny) Details

X-Scale (columns)

Skala X (kolumny)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-05-05 07:38:15 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Responses will have the IP address logged. W odpowiedziach zostanie zarejestrowany adres IP. Details

Responses will have the IP address logged.

W odpowiedziach zostanie zarejestrowany adres IP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-05-05 07:38:21 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This superadmin cannot be deleted. Tego superadministratora nie można usunąć. Details

This superadmin cannot be deleted.

Tego superadministratora nie można usunąć.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-05-05 07:38:27 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An error happen when save this survey participant email sent date (id:%s) Wystąpił błąd podczas zapisywania daty wysłania wiadomości e-mail uczestnika ankiety (id:%s) Details

An error happen when save this survey participant email sent date (id:%s)

Wystąpił błąd podczas zapisywania daty wysłania wiadomości e-mail uczestnika ankiety (id:%s)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-05-05 07:38:35 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot delete yourself or a protected user. Nie możesz usunąć siebie ani chronionego użytkownika. Details

You cannot delete yourself or a protected user.

Nie możesz usunąć siebie ani chronionego użytkownika.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-05-05 07:38:40 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot uninstall the default template. Błąd! Nie można odinstalować domyślnego szablonu. Details

You cannot uninstall the default template.

Błąd! Nie można odinstalować domyślnego szablonu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-05-05 07:38:50 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Responses will not have the IP address anonymized. Odpowiedzi nie będą miały zanonimizowanego adresu IP. Details

Responses will not have the IP address anonymized.

Odpowiedzi nie będą miały zanonimizowanego adresu IP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-23 10:57:21 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Anonymize IP address: Anonimizuj adres IP: Details

Anonymize IP address:

Anonimizuj adres IP:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-23 10:57:31 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Anonymize IP address? Anonimizować adres IP? Details

Anonymize IP address?

Anonimizować adres IP?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-23 10:57:47 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error: Błąd: Details

Error:

Błąd:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-23 10:57:51 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sending successful Wysyłano pomyślnie Details

Sending successful

Wysyłano pomyślnie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-23 10:58:21 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sending emails to users(sucess/errors): Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników (sukces/błędy): Details

Sending emails to users(sucess/errors):

Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników (sukces/błędy):

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-23 10:59:03 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Name should be at least have one sign Nazwa powinna składać się z co najmniej jednego znaku Details

Name should be at least have one sign

Nazwa powinna składać się z co najmniej jednego znaku

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-23 11:00:07 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 330
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as