LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (5,332) Translated (5,217) Untranslated (92) Waiting (0) Fuzzy (23) Warnings (0)
1 2 3 348
Prio Original string Translation
Activate your survey to open this panel Aktivera din undersökning för att öppna den här panelen Details

Activate your survey to open this panel

Aktivera din undersökning för att öppna den här panelen
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:06:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Deactivate your survey to enable this setting Avaktivera din undersökning för att slå på den här inställningen Details

Deactivate your survey to enable this setting

Avaktivera din undersökning för att slå på den här inställningen
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:07:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Not supported for anonymous surveys. Stöds inte för anonyma undersökningar. Details

Not supported for anonymous surveys.

Stöds inte för anonyma undersökningar.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:07:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Khmer Khmer Details

Khmer

Khmer
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 06:57:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
The email attachments have not been imported because they were in an old format. E-postbilagor har inte importerats eftersom de hade ett gammalt format. Details

The email attachments have not been imported because they were in an old format.

E-postbilagor har inte importerats eftersom de hade ett gammalt format.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 06:59:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Participants will be able to enter as many responses as they want, despite what Uses Left token attribute is set to. Deltagarna kommer att kunna ange så många svar som de vill, trots vad attributet Uses Left token är inställt på. Details

Participants will be able to enter as many responses as they want, despite what Uses Left token attribute is set to.

Deltagarna kommer att kunna ange så många svar som de vill, trots vad attributet Uses Left token är inställt på.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:07:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Allow multiple responses with the same access code Tillåt flera svar med samma åtkomstkod Details

Allow multiple responses with the same access code

Tillåt flera svar med samma åtkomstkod
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:07:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Allow to update the responses using the access code Tillåt att svaren uppdateras med åtkomstkoden Details

Allow to update the responses using the access code

Tillåt att svaren uppdateras med åtkomstkoden
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:07:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Invalid format Ogiltigt format Details

Invalid format

Ogiltigt format
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 06:59:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Overview of questions and groups where you can add, edit and reorder them Översikt över frågor och grupper där du kan lägga till, redigera och ändra ordning på dem Details

Overview of questions and groups where you can add, edit and reorder them

Översikt över frågor och grupper där du kan lägga till, redigera och ändra ordning på dem
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:07:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
By default, surveys are activated in open-access mode and participants do not need an invitaion code. Som standard är undersökningar aktiverade i öppet läge och deltagare behöver ingen inbjudningskod. Details

By default, surveys are activated in open-access mode and participants do not need an invitaion code.

Som standard är undersökningar aktiverade i öppet läge och deltagare behöver ingen inbjudningskod.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:07:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Congrats! Your survey has been activated successfully in open-access mode. Grattis! Din enkät har aktiverats i öppet läge. Details

Congrats! Your survey has been activated successfully in open-access mode.

Grattis! Din enkät har aktiverats i öppet läge.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:07:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Closed-access mode Stängt läge Details

Closed-access mode

Stängt läge
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:07:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Do you want your survey to be public for everyone (open-access mode) or invite only (closed-access mode)? Vill du att din undersökning ska vara offentlig för alla (läge med öppen tillgång) eller endast bjuda in (läge med stängd åtkomst)? Details

Do you want your survey to be public for everyone (open-access mode) or invite only (closed-access mode)?

Vill du att din undersökning ska vara offentlig för alla (läge med öppen tillgång) eller endast bjuda in (läge med stängd åtkomst)?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:08:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Editing questions, question groups or subquestions is still possible. The following settings cannot be changed once a survey has been activated. Det går fortfarande att redigera frågor, frågegrupper eller delfrågor. Följande inställningar kan inte ändras när en undersökning väl har aktiverats. Details

Editing questions, question groups or subquestions is still possible. The following settings cannot be changed once a survey has been activated.

Det går fortfarande att redigera frågor, frågegrupper eller delfrågor. Följande inställningar kan inte ändras när en undersökning väl har aktiverats.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-09-10 07:08:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 348

Export as