LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (5,348) Translated (5,347) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (1) Warnings (0)
1 2 3 4 357
Prio Original string Translation
Could not update plugin %s (%s) Nepodarilo sa aktualizovať doplnok %s (%s) Details

Could not update plugin %s (%s)

Nepodarilo sa aktualizovať doplnok %s (%s)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-03-13 14:13:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
IP allowlist for participants with access code Zoznam povolených IP pre účastníkov s prístupovým kódom Details

IP allowlist for participants with access code

Zoznam povolených IP pre účastníkov s prístupovým kódom
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-03-13 14:13:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
IP allowlist for administration login Zoznam povolených IP pre administráciu Details

IP allowlist for administration login

Zoznam povolených IP pre administráciu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-03-13 14:13:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
IP allowlist: Zoznam povolených adries IP: Details

IP allowlist:

Zoznam povolených adries IP:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-03-13 14:14:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
A positive or negative integer number as assement value if this option is selected Kladné alebo záporné celé číslo ako hodnota zostavy, ak je vybratá táto možnosť Details

A positive or negative integer number as assement value if this option is selected

Kladné alebo záporné celé číslo ako hodnota zostavy, ak je vybratá táto možnosť
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-03-13 14:14:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
You can't use the import function to update your own account. Funkciu importu nemôžete použiť na aktualizáciu svojho vlastného účtu. Details

You can't use the import function to update your own account.

Funkciu importu nemôžete použiť na aktualizáciu svojho vlastného účtu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-03-13 14:14:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
You don't have permission to edit user %s. Nemáte povolenie na úpravu respondenta %s. Details

You don't have permission to edit user %s.

Nemáte povolenie na úpravu respondenta %s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-03-13 14:14:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Creole (Haitian) Kreolčina (haitčina) Details

Creole (Haitian)

Kreolčina (haitčina)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-02-20 11:51:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Invalid access code Neplatný prístupový kód Details

Invalid access code

Neplatný prístupový kód
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-02-20 11:51:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
The provided access code is not valid or has already been used. Poskytnutý prístupový kód nie je platný alebo už bol použitý. Details

The provided access code is not valid or has already been used.

Poskytnutý prístupový kód nie je platný alebo už bol použitý.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-02-20 11:51:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
A mandatory unique alpha-numeric code for each answer option (1-5 characters) Povinný jedinečný alfanumerický kód pre každú možnosť odpovede (1-5 znakov) Details

A mandatory unique alpha-numeric code for each answer option (1-5 characters)

Povinný jedinečný alfanumerický kód pre každú možnosť odpovede (1-5 znakov)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-02-20 11:51:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
A mandatory unique alpha-numeric code for each subquestion (1-20 characters) Povinný jedinečný alfanumerický kód pre každú podotázku (1 – 20 znakov) Details

A mandatory unique alpha-numeric code for each subquestion (1-20 characters)

Povinný jedinečný alfanumerický kód pre každú podotázku (1 – 20 znakov)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-02-20 11:51:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Enter one label per line. You can provide a code by separating code and label text with a semicolon or tab. For multilingual surveys you add the translation(s) on the same line separated with a semicolon or tab. Please remember to use the save button after applying the changes. Zadajte jedu možnosť odpovede na riadok. Kód môžete zadať oddelením kódu a textu odpovede bodkočiarkou alebo tabulátorom. V prípade viacjazyčných prieskumov pridáte preklad(y) na rovnaký riadok oddelený bodkočiarkou alebo tabulátorom. Po použití zmien nezabudnite použiť tlačidlo Uložiť. Details

Enter one label per line. You can provide a code by separating code and label text with a semicolon or tab. For multilingual surveys you add the translation(s) on the same line separated with a semicolon or tab. Please remember to use the save button after applying the changes.

Zadajte jedu možnosť odpovede na riadok. Kód môžete zadať oddelením kódu a textu odpovede bodkočiarkou alebo tabulátorom. V prípade viacjazyčných prieskumov pridáte preklad(y) na rovnaký riadok oddelený bodkočiarkou alebo tabulátorom. Po použití zmien nezabudnite použiť tlačidlo Uložiť.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-02-20 11:52:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Quick-add labels Rýchle pridávanie možností odpovede Details

Quick-add labels

Rýchle pridávanie možností odpovede
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-02-20 11:52:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Theme '%s' was not found. Motív '%s' sa nenašiel. Details

Theme '%s' was not found.

Motív '%s' sa nenašiel.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2024-02-20 11:52:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 357

Export as