LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (5,200) Translated (5,199) Untranslated (1) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 6 7 8 9 10 347
Prio Original string Translation
Answer ID '%s' is already in use for language '%s'. ID odpovede '%s' je už použité pre jazyk '%s'. Details

Answer ID '%s' is already in use for language '%s'.

ID odpovede '%s' je už použité pre jazyk '%s'.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-24 10:41:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Key can't be empty! Kľúč nemôže ostať prázdny! Details

Key can't be empty!

Kľúč nemôže ostať prázdny!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-24 10:41:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Please buy/enter a new one! Prosím, kúpte alebo zadajte nový! Details

Please buy/enter a new one!

Prosím, kúpte alebo zadajte nový!
You have to log in to edit this translation.
Stop survey Zastaviť prieskum Details

Stop survey

Zastaviť prieskum
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-24 10:42:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Leave empty if you want the complete question text. Ak chcete celý text otázky, nechajte prázdne. Details

Leave empty if you want the complete question text.

Ak chcete celý text otázky, nechajte prázdne.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-24 10:42:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Single dash (%s) Jedna pomlčka (%s) Details

Single dash (%s)

Jedna pomlčka (%s)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-16 12:00:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Subquestion wrapped by parentheses Podotázka uzavretá v zátvorkách Details

Subquestion wrapped by parentheses

Podotázka uzavretá v zátvorkách
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-16 12:00:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
New line (use with care) Nový riadok (používajte opatrne) Details

New line (use with care)

Nový riadok (používajte opatrne)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-16 12:01:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Separator between question and subquestion: Oddeľovač medzi otázkou a podotázkou: Details

Separator between question and subquestion:

Oddeľovač medzi otázkou a podotázkou:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-16 12:01:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes). Ak chcete importovať údaje odpovedí zo staršej verzie alebo ak má váš prieskum problém s integritou, použite starú verziu exportu (vyberie sa automaticky, ak existujú duplicitné kódy). Details

If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes).

Ak chcete importovať údaje odpovedí zo staršej verzie alebo ak má váš prieskum problém s integritou, použite starú verziu exportu (vyberie sa automaticky, ak existujú duplicitné kódy).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-30 12:07:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424"). Predvolené súradnice mapy pri prvom načítaní stránky. Formát: zemepisná šírka [medzera] zemepisná dĺžka. Zemepisná šírka a dĺžka by mali byť uvedené s desiatkovou bodkou (napríklad "-3.1234 5.1424"). Details

Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424").

Predvolené súradnice mapy pri prvom načítaní stránky. Formát: zemepisná šírka [medzera] zemepisná dĺžka. Zemepisná šírka a dĺžka by mali byť uvedené s desiatkovou bodkou (napríklad "-3.1234 5.1424").
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-16 11:43:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
No user definition found in file. V súbore sa nenašla definícia žiadného používateľa. Details

No user definition found in file.

V súbore sa nenašla definícia žiadného používateľa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-10 08:42:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s' Uistite sa, že vaše polia JSON obsahujú položky '%s', '%s', '%s', '%s' a '%s' Details

Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s'

Uistite sa, že vaše polia JSON obsahujú položky '%s', '%s', '%s', '%s' a '%s'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-30 12:21:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
No scenario number specified Nie je zadané číslo scenára Details

No scenario number specified

Nie je zadané číslo scenára
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-02 12:10:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
%s (%s) %s (%s) Details

%s (%s)

%s (%s)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-04-28 06:46:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 6 7 8 9 10 347

Export as