GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Slovak

1 2 3 19
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
List of IP addresses to exclude from the maximum token validation attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line. Zoznam adries IP, u ktorých sa nemajú rátať pokusy o overenie platnosti tokenu. Každú adresu IP oddeľte čiarkou alebo novým riadkom. Details

List of IP addresses to exclude from the maximum token validation attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line.

Zoznam adries IP, u ktorých sa nemajú rátať pokusy o overenie platnosti tokenu. Každú adresu IP oddeľte čiarkou alebo novým riadkom.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
IP whitelist for token access: Zoznam povolených adries IP pre prístup pomocou tokenov: Details

IP whitelist for token access:

Zoznam povolených adries IP pre prístup pomocou tokenov:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List of IP addresses to exclude from the maximum login attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line. Zoznam adries IP, u ktorých sa nemajú rátať pokusy o prihlásenie. Každú adresu IP oddeľte čiarkou alebo novým riadkom. Details

List of IP addresses to exclude from the maximum login attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line.

Zoznam adries IP, u ktorých sa nemajú rátať pokusy o prihlásenie. Každú adresu IP oddeľte čiarkou alebo novým riadkom.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No file was uploaded or the request exceeded %01.2f MB. Nebol nahraný žiadny súbor alebo požiadavka presiahla %01.2f MB. Details

No file was uploaded or the request exceeded %01.2f MB.

Nebol nahraný žiadny súbor alebo požiadavka presiahla %01.2f MB.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-24 18:29:55 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File not found. Súbor nenájdený. Details

File not found.

Súbor nenájdený.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-24 18:29:55 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Files CSS Súbory CSS Details

Files CSS

Súbory CSS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Off (unsafe) Vypnuté (nebezpečné) Details

Off (unsafe)

Vypnuté (nebezpečné)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Available for surveys K dispozícii pre prieskumy Details

Available for surveys

K dispozícii pre prieskumy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
StartTLS StartTLS Details

StartTLS

StartTLS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SSL/TLS SSL / TLS Details

SSL/TLS

SSL / TLS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The access code field is always checked for duplicates. Pole tokenu sa vždy kontroluje na duplikáty. Details

The access code field is always checked for duplicates.

Pole tokenu sa vždy kontroluje na duplikáty.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:25 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Fix automatically numeric value Automaticky opraviť číselnú hodnotu Details

Fix automatically numeric value

Automaticky opraviť číselnú hodnotu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will update the survey group for all selected surveys. Týmto sa aktualizuje skupina pre všetky vybrané aktívne prieskumy. Details

This will update the survey group for all selected surveys.

Týmto sa aktualizuje skupina pre všetky vybrané aktívne prieskumy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:25 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The condition could not be updated! It did not include the question and/or answer upon which the condition was based. Please ensure you have selected a question and an answer. Podmienku sa nepodarilo aktualizovať! Nezahŕňalo otázku a/alebo odpoveď, na ktorých bola podmienka založená. Uistite sa, že ste vybrali otázku a odpoveď. Details

The condition could not be updated! It did not include the question and/or answer upon which the condition was based. Please ensure you have selected a question and an answer.

Podmienku sa nepodarilo aktualizovať! Nezahŕňalo otázku a/alebo odpoveď, na ktorých bola podmienka založená. Uistite sa, že ste vybrali otázku a odpoveď.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There is no matching user %s in group %s. V skupine %s neexistuje zodpovedajúci používateľ %s. Details

There is no matching user %s in group %s.

V skupine %s neexistuje zodpovedajúci používateľ %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-06-21 12:27:38 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 19
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as