LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Valencian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,145) Translated (5,142) Untranslated (2) Waiting (0) Fuzzy (1) Warnings (2)
1 2 3 343
Prio Original string Translation
Question ID '%s' is already in use for language '%s'. L'ID de pregunta '%s' ja s'utilitza per a l'idioma '%s'. Details

Question ID '%s' is already in use for language '%s'.

L'ID de pregunta '%s' ja s'utilitza per a l'idioma '%s'.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:01:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Answer ID '%s' is already in use for language '%s'. L'identificador de resposta '%s' ja s'utilitza per a l'idioma '%s'. Details

Answer ID '%s' is already in use for language '%s'.

L'identificador de resposta '%s' ja s'utilitza per a l'idioma '%s'.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:02:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Key can't be empty! La clau no pot estar buida! Details

Key can't be empty!

La clau no pot estar buida!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:02:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Please buy/enter a new one! Per favor, compra/introdueix-ne un de nou! Details

Please buy/enter a new one!

Per favor, compra/introdueix-ne un de nou!
You have to log in to edit this translation.
Stop survey Atura l'enquesta Details

Stop survey

Atura l'enquesta
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:02:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Leave empty if you want the complete question text. Deixeu-lo en blanc si voleu el text complet de la pregunta. Details

Leave empty if you want the complete question text.

Deixeu-lo en blanc si voleu el text complet de la pregunta.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:02:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Single dash (%s) Guió únic (%s) Details

Single dash (%s)

Guió únic (%s)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:03:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Subquestion wrapped by parentheses Subpregunta embolicada entre parèntesis Details

Subquestion wrapped by parentheses

Subpregunta embolicada entre parèntesis
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:03:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
New line (use with care) Nova línia (utilitzar amb cura) Details

New line (use with care)

Nova línia (utilitzar amb cura)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:03:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Separator between question and subquestion: Separador entre pregunta i subpregunta: Details

Separator between question and subquestion:

Separador entre pregunta i subpregunta:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:03:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes). Si voleu importar les dades de resposta d'una versió anterior o si la vostra enquesta té un problema d'integritat, utilitzeu la versió d'exportació antiga (seleccionada automàticament si hi ha codis duplicats). Details

If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes).

Si voleu importar les dades de resposta d'una versió anterior o si la vostra enquesta té un problema d'integritat, utilitzeu la versió d'exportació antiga (seleccionada automàticament si hi ha codis duplicats).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:03:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424"). Coordenades predeterminades del mapa quan es carrega la pàgina per primera vegada. Format: latitud [espai] longitud. La latitud i la longitud han d'estar en notació de punts decimals (per exemple, "-3,1234 5,1424"). Details

Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424").

Coordenades predeterminades del mapa quan es carrega la pàgina per primera vegada. Format: latitud [espai] longitud. La latitud i la longitud han d'estar en notació de punts decimals (per exemple, "-3,1234 5,1424").
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:03:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
No user definition found in file. No s'ha trobat cap definició d'usuari al fitxer. Details

No user definition found in file.

No s'ha trobat cap definició d'usuari al fitxer.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:04:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s' Assegureu-vos que les vostres matrius JSON contingan els camps '%s', '%s', '%s', '%s' i '%s' Details

Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s'

Assegureu-vos que les vostres matrius JSON contingan els camps '%s', '%s', '%s', '%s' i '%s'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:04:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
No scenario number specified No s'ha especificat cap número d'escenari Details

No scenario number specified

No s'ha especificat cap número d'escenari
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-06-01 08:04:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
vbraque
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 343

Export as