LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (5,348) Translated (4,928) Untranslated (349) Waiting (0) Fuzzy (71) Warnings (0)
1 3 4 5
Prio Original string Translation
Send detailed admin notification email to: Gửi email thông báo chi tiết đến: Details

Send detailed admin notification email to:

Gửi email thông báo chi tiết đến:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
All %sparticipant information will be lost%s. Tất cả thông tin người tham gia sẽ bị mất. Details

All %sparticipant information will be lost%s.

Tất cả thông tin người tham gia sẽ bị mất.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Manage survey administrators Xuất quản trị viên khảo sát Details

Manage survey administrators

Xuất quản trị viên khảo sát
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
(No default value) <Không có giá trị mặc định> Details

(No default value)

<Không có giá trị mặc định>
You have to log in to edit this translation.
Open-access mode Chế độ Open-access Details

Open-access mode

Chế độ Open-access
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You are not allowed to use this group Bạn không được phép xóa nhóm này! Details

You are not allowed to use this group

Bạn không được phép xóa nhóm này!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Database has been created Cơ sỡ dữ liệu đã được tạo. Details

Database has been created

Cơ sỡ dữ liệu đã được tạo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you are blocklisted but want to participate in this survey and want to receive invitations please click the following link: {OPTINURL} Nếu bạn bị đưa vào danh sách đen nhưng muốn tham gia vào cuộc khảo sát này và muốn nhận lời mời hãy nhấp vào liên kết sau: {OPTINURL} Details

If you are blocklisted but want to participate in this survey and want to receive invitations please click the following link: {OPTINURL}

Nếu bạn bị đưa vào danh sách đen nhưng muốn tham gia vào cuộc khảo sát này và muốn nhận lời mời hãy nhấp vào liên kết sau: {OPTINURL}
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Survey group permissions were successfully updated. Quyền trong bản khảo sát đã được cập nhật thành công. Details

Survey group permissions were successfully updated.

Quyền trong bản khảo sát đã được cập nhật thành công.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Your browser reports that it was used previously to answer this survey. We are resetting the session so that you can start from the beginning. Trình duyệt của bạn báo rằng đã từng được sử dụng để trả lời khảo sát này. Chúng tôi đặt lại Phiên làm việc để bạn có thể bắt đầu lại từ đầu. Details

Your browser reports that it was used previously to answer this survey. We are resetting the session so that you can start from the beginning.

Trình duyệt của bạn báo rằng đã từng được sử dụng để trả lời khảo sát này. Chúng tôi đặt lại Phiên làm việc để bạn có thể bắt đầu lại từ đầu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Edit survey permissions for user group %s Chỉnh sửa quyền khảo sát cho nhóm người dùng %s Details

Edit survey permissions for user group %s

Chỉnh sửa quyền khảo sát cho nhóm người dùng %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 3 4 5

Export as