LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (5,356) Translated (4,917) Untranslated (359) Waiting (0) Fuzzy (80) Warnings (0)
1 2 3 328
Prio Original string Translation
%s users from group were added. %s người dùng từ nhóm đã được thêm vào. Details

%s users from group were added.

%s người dùng từ nhóm đã được thêm vào.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
End: Never Kết thúc: Không bao giờ Details

End: Never

Kết thúc: Không bao giờ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Successfully saved permissions for user. Đã lưu thành công quyền cho người dùng. Details

Successfully saved permissions for user.

Đã lưu thành công quyền cho người dùng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The survey alias matches an existing URL and cannot be used. Bí danh khảo sát trùng với URL hiện có và không thể sử dụng được. Details

The survey alias matches an existing URL and cannot be used.

Bí danh khảo sát trùng với URL hiện có và không thể sử dụng được.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Delete user survey permissions Xóa quyền khảo sát của người dùng Details

Delete user survey permissions

Xóa quyền khảo sát của người dùng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Survey URL based on survey ID URL khảo sát dựa trên ID khảo sát Details

Survey URL based on survey ID

URL khảo sát dựa trên ID khảo sát
You have to log in to edit this translation.
User could not be added to survey permissions. Không thể thêm người dùng vào quyền khảo sát. Details

User could not be added to survey permissions.

Không thể thêm người dùng vào quyền khảo sát.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
No users from group could be added. Không thể thêm người dùng nào từ nhóm. Details

No users from group could be added.

Không thể thêm người dùng nào từ nhóm.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Unknown user. Không xác định được người dùng. Details

Unknown user.

Không xác định được người dùng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Error saving permissions for user. Xảy ra lỗi khi lưu quyền cho người dùng. Details

Error saving permissions for user.

Xảy ra lỗi khi lưu quyền cho người dùng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Unknown action. Error saving permissions. Không xác định được thao tác. Xảy ra lỗi khi lưu quyền. Details

Unknown action. Error saving permissions.

Không xác định được thao tác. Xảy ra lỗi khi lưu quyền.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
No permission to delete survey permissions from user. Không có quyền xóa các quyền khảo sát từ người dùng. Details

No permission to delete survey permissions from user.

Không có quyền xóa các quyền khảo sát từ người dùng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
No survey permissions deleted. Không có quyền khảo sát nào bị xóa. Details

No survey permissions deleted.

Không có quyền khảo sát nào bị xóa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Survey permissions deleted. Đã xóa quyền khảo sát. Details

Survey permissions deleted.

Đã xóa quyền khảo sát.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Survey URL without alias URL khảo sát không có bí danh Details

Survey URL without alias

URL khảo sát không có bí danh
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2 3 328

Export as