LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Mongolian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,332) Translated (4,935) Untranslated (326) Waiting (0) Fuzzy (71) Warnings (0)
1 2 3 5
Prio Original string Translation
Successfully saved permissions for user group. Хэрэглэгчийн бүлгийн зөвшөөрлийг амжилттай хадгаллаа. Details

Successfully saved permissions for user group.

Хэрэглэгчийн бүлгийн зөвшөөрлийг амжилттай хадгаллаа.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:37:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Unknown user group. Үл мэдэгдэх хэрэглэгчийн бүлэг. Details

Unknown user group.

Үл мэдэгдэх хэрэглэгчийн бүлэг.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:37:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Error saving permissions for user group. Хэрэглэгчийн бүлгийн зөвшөөрлийг хадгалахад алдаа гарлаа. Details

Error saving permissions for user group.

Хэрэглэгчийн бүлгийн зөвшөөрлийг хадгалахад алдаа гарлаа.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:37:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Prevent blocklisted participants from being added to a survey: Хар жагсаалтад орсон оролцогчдыг судалгаанд нэмэхээс урьдчилан сэргийлэх: Details

Prevent blocklisted participants from being added to a survey:

Хар жагсаалтад орсон оролцогчдыг судалгаанд нэмэхээс урьдчилан сэргийлэх:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:37:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Survey languages: Судалгааны хэлүүд Details

Survey languages:

Судалгааны хэлүүд
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:37:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You are not globally blocklisted on this site. Та энэ сайтын хар жагсаалтад ороогүй байна. Details

You are not globally blocklisted on this site.

Та энэ сайтын хар жагсаалтад ороогүй байна.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:37:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Removing yourself from the blocklist is currently disabled. Хар жагсаалтаас өөрийгөө хасах нь одоогоор идэвхгүй байна. Details

Removing yourself from the blocklist is currently disabled.

Хар жагсаалтаас өөрийгөө хасах нь одоогоор идэвхгүй байна.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:37:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The plugin is not in the plugin allowlist. Plugin нь залгаасын цагаан жагсаалтад ороогүй байна. Details

The plugin is not in the plugin allowlist.

Plugin нь залгаасын цагаан жагсаалтад ороогүй байна.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:37:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s Хариултуудад хандах боломжгүй болсон. Таны хариултын хүснэгтийн нэрийг дараах байдлаар өөрчлөх болно: %s_хуучин_%d_%s Details

Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s

Хариултуудад хандах боломжгүй болсон. Таны хариултын хүснэгтийн нэрийг дараах байдлаар өөрчлөх болно: %s_хуучин_%d_%s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:37:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available. Энэхүү судалгааны бүлгийг судалгааны бүлгийн аливаа зөвшөөрөл бүхий хэрэглэгчид, энэхүү бүлэг доторх нэг судалгаан дээр зөвшөөрөл бүхий хэрэглэгчдэд харуулах, эсвэл энэхүү бүлэг бэлэн байхаар тохируулсан үед харуулна. Details

This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available.

Энэхүү судалгааны бүлгийг судалгааны бүлгийн аливаа зөвшөөрөл бүхий хэрэглэгчид, энэхүү бүлэг доторх нэг судалгаан дээр зөвшөөрөл бүхий хэрэглэгчдэд харуулах, эсвэл энэхүү бүлэг бэлэн байхаар тохируулсан үед харуулна.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:36:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
References:
Priority:
normal
More links:
You can not update your own permission. Та өөрийн зөвшөөрлийг тохируулах боломжгүй. Details

You can not update your own permission.

Та өөрийн зөвшөөрлийг тохируулах боломжгүй.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:36:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
References:
Priority:
normal
More links:
You do not have permission to send emails to all users. Танд бүх хэрэглэгчдэд цахим шуудан илгээх зөвшөөрөл байхгүй байна. Details

You do not have permission to send emails to all users.

Танд бүх хэрэглэгчдэд цахим шуудан илгээх зөвшөөрөл байхгүй байна.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:36:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
References:
Priority:
normal
More links:
You don't have permission to edit a user group Танд хэрэглэгчийн бүлгийг засах зөвшөөрөл байхгүй байна Details

You don't have permission to edit a user group

Танд хэрэглэгчийн бүлгийг засах зөвшөөрөл байхгүй байна
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:36:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
References:
Priority:
normal
More links:
Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation. Тэмдэглэл: Энэхүү санал асуулгын хугацаа дуусах хугацааг тохируулсан тул одоогоор оролцогчид ашиглах боломжгүй байна. Идэвхжүүлсний дараа судалгааны тохиргоонд хүчинтэй байх хугацааг шинэчлэх/устгахаа санана уу. Details

Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation.

Тэмдэглэл: Энэхүү санал асуулгын хугацаа дуусах хугацааг тохируулсан тул одоогоор оролцогчид ашиглах боломжгүй байна. Идэвхжүүлсний дараа судалгааны тохиргоонд хүчинтэй байх хугацааг шинэчлэх/устгахаа санана уу.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:36:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
References:
Priority:
normal
More links:
Hints and warnings Санамж, анхааруулга: Details

Hints and warnings

Санамж, анхааруулга:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:36:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 5

Export as