LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Latvian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,356) Translated (3,619) Untranslated (1,569) Waiting (0) Fuzzy (168) Warnings (1)
1 2 3 4 5 6 242
Prio Original string Translation
File is empty or you selected an invalid character set (%s). Fails ir tukšs vai atlasījāt nederīgu rakstzīmju kopu (%s). Details

File is empty or you selected an invalid character set (%s).

Fails ir tukšs vai atlasījāt nederīgu rakstzīmju kopu (%s).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Lockout time in seconds (after maximum number of attempts): Bloķēšanas laiks sekundēs (pēc maksimālā mēģinājumu skaita): Details

Lockout time in seconds (after maximum number of attempts):

Bloķēšanas laiks sekundēs (pēc maksimālā mēģinājumu skaita):
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Reset failed login attempts of participants to make survey accessible again: Atiestatīt dalībnieku neveiksmīgos pieteikšanās mēģinājumus, lai aptaujai atkal varētu piekļūt: Details

Reset failed login attempts of participants to make survey accessible again:

Atiestatīt dalībnieku neveiksmīgos pieteikšanās mēģinājumus, lai aptaujai atkal varētu piekļūt:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The number of fields in your survey exceeds the maximum numbers of fields you can export. Lauku skaits aptaujā pārsniedz maksimālo lauku skaitu, ko varat eksportēt. Details

The number of fields in your survey exceeds the maximum numbers of fields you can export.

Lauku skaits aptaujā pārsniedz maksimālo lauku skaitu, ko varat eksportēt.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If data is missing in the exported file, please contact your system administrator to raise the setting max_input_vars to at least %s. Ja eksportētajā failā trūkst datu, lūdzu, sazinieties ar sistēmas administratoru, lai palielinātu iestatījumu MAX_input_vars vismaz līdz %s. Details

If data is missing in the exported file, please contact your system administrator to raise the setting max_input_vars to at least %s.

Ja eksportētajā failā trūkst datu, lūdzu, sazinieties ar sistēmas administratoru, lai palielinātu iestatījumu MAX_input_vars vismaz līdz %s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Send email only to participants with partial responses: Sūtīt e-pastu tikai dalībniekiem ar daļējām atbildēm: Details

Send email only to participants with partial responses:

Sūtīt e-pastu tikai dalībniekiem ar daļējām atbildēm:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You are about to create a participant without the basic details. Are you sure you want to proceed? Jūs gatavojaties izveidot dalībnieku bez pamatinformācijas. Vai tiešām vēlaties turpināt? Details

You are about to create a participant without the basic details. Are you sure you want to proceed?

Jūs gatavojaties izveidot dalībnieku bez pamatinformācijas. Vai tiešām vēlaties turpināt?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Copy survey resource files and adapt links Kopēt aptaujas resursu failus un pielāgot saites Details

Copy survey resource files and adapt links

Kopēt aptaujas resursu failus un pielāgot saites
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Some resources could not be copied from the source survey Dažus resursus nevarēja kopēt no avota aptaujas Details

Some resources could not be copied from the source survey

Dažus resursus nevarēja kopēt no avota aptaujas
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The server key is not currently set. If you set this plugin as default you will not be able to log in again. Servera atslēga pašlaik nav iestatīta. Ja iestatīsiet šo spraudni kā noklusējumu, jūs nevarēsiet pieteikties vēlreiz. Details

The server key is not currently set. If you set this plugin as default you will not be able to log in again.

Servera atslēga pašlaik nav iestatīta. Ja iestatīsiet šo spraudni kā noklusējumu, jūs nevarēsiet pieteikties vēlreiz.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Invalid question code or ID “%s Nederīgs jautājuma kods vai ID “%s” Details

Invalid question code or ID “%s

Nederīgs jautājuma kods vai ID “%s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Invalid answer option code “%s Nederīgs atbildes opcijas kods “%s” Details

Invalid answer option code “%s

Nederīgs atbildes opcijas kods “%s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Return the answer text related to a question by answer code Atgriezt atbildes tekstu, kas saistīts ar jautājumu pēc atbildes koda Details

Return the answer text related to a question by answer code

Atgriezt atbildes tekstu, kas saistīts ar jautājumu pēc atbildes koda
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You cannot delete the base language. Please select a different language as base language, first. Pamatvalodu nevar dzēst. Lūdzu, vispirms atlasiet citu valodu kā pamatvalodu. Details

You cannot delete the base language. Please select a different language as base language, first.

Pamatvalodu nevar dzēst. Lūdzu, vispirms atlasiet citu valodu kā pamatvalodu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Are you sure, you want to delete this language? This will remove all survey content of this language permanently. Vai tiešām vēlaties dzēst šo valodu? Tādējādi tiks neatgriezeniski noņemts viss šīs valodas aptaujas saturs. Details

Are you sure, you want to delete this language? This will remove all survey content of this language permanently.

Vai tiešām vēlaties dzēst šo valodu? Tādējādi tiks neatgriezeniski noņemts viss šīs valodas aptaujas saturs.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2 3 4 5 6 242

Export as