LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Latvian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,348) Translated (3,627) Untranslated (1,559) Waiting (0) Fuzzy (162) Warnings (1)
1 2 3 4 5 242
Prio Original string Translation
Password requirements for “Save and return later” feature Paroles prasības funkcijai “Saglabāt un atgriezt vēlāk” Details

Password requirements for “Save and return later” feature

Paroles prasības funkcijai “Saglabāt un atgriezt vēlāk”
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The script for this language will not be used because "Use for all languages" is set on the base language's script. Šīs valodas skripts netiks izmantots, jo pamatvalodas skriptā ir iestatīta opcija “Izmantot visām valodām”. Details

The script for this language will not be used because "Use for all languages" is set on the base language's script.

Šīs valodas skripts netiks izmantots, jo pamatvalodas skriptā ir iestatīta opcija “Izmantot visām valodām”.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Sami (Northern) Sāmu (ziemeļu) Details

Sami (Northern)

Sāmu (ziemeļu)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Question ID '%s' is already in use for language '%s'. Atbildes ID '%s' jau tiek lietots valodai '%s'. Details

Question ID '%s' is already in use for language '%s'.

Atbildes ID '%s' jau tiek lietots valodai '%s'.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Answer ID '%s' is already in use for language '%s'. Atbildes ID '%s' jau tiek lietots valodai '%s'. Details

Answer ID '%s' is already in use for language '%s'.

Atbildes ID '%s' jau tiek lietots valodai '%s'.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424"). Kartes noklusējuma koordinātas, kad lapa tiek ielādēta pirmo reizi. Formāts: platums [atstarpe] garums. Platumam un garumam jābūt decimāldaļas punkta pierakstā (piemēram, "-3.1234 5.1424"). Details

Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424").

Kartes noklusējuma koordinātas, kad lapa tiek ielādēta pirmo reizi. Formāts: platums [atstarpe] garums. Platumam un garumam jābūt decimāldaļas punkta pierakstā (piemēram, "-3.1234 5.1424").
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes). Ja vēlaties importēt atbildes datus no vecākas versijas vai ja jūsu aptaujai ir integritātes problēma, lūdzu, izmantojiet veco eksporta versiju (automātiski atlasīta, ja ir kodu dublikāti). Details

If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes).

Ja vēlaties importēt atbildes datus no vecākas versijas vai ja jūsu aptaujai ir integritātes problēma, lūdzu, izmantojiet veco eksporta versiju (automātiski atlasīta, ja ir kodu dublikāti).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
New line (use with care) Jauna līnija (izmantojiet uzmanīgi) Details

New line (use with care)

Jauna līnija (izmantojiet uzmanīgi)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Subquestion wrapped by parentheses Apakšjautājums, kas aplauzts ar iekavām Details

Subquestion wrapped by parentheses

Apakšjautājums, kas aplauzts ar iekavām
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Leave empty if you want the complete question text. Atstājiet tukšu, ja vēlaties pabeigt jautājuma tekstu. Details

Leave empty if you want the complete question text.

Atstājiet tukšu, ja vēlaties pabeigt jautājuma tekstu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s' Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu JSON masīvi satur laukus '%s', '%s', '%s', '%s', un '%s' Details

Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s'

Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu JSON masīvi satur laukus '%s', '%s', '%s', '%s', un '%s'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Return the equation as a static value even if question are in same group. Atgriezt vienādojumu kā statisku vērtību pat tad, ja jautājums ir tajā pašā grupā. Details

Return the equation as a static value even if question are in same group.

Atgriezt vienādojumu kā statisku vērtību pat tad, ja jautājums ir tajā pašā grupā.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The function is used to return a static value of any expression. Funkciju izmanto, lai atgrieztu jebkuras izteiksmes statisko vērtību. Details

The function is used to return a static value of any expression.

Funkciju izmanto, lai atgrieztu jebkuras izteiksmes statisko vērtību.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Simple usage to get the value of current response before any update: %s Vienkārša lietošana, lai iegūtu pašreizējās atbildes vērtību pirms atjaunināšanas: %s Details

Simple usage to get the value of current response before any update: %s

Vienkārša lietošana, lai iegūtu pašreizējās atbildes vērtību pirms atjaunināšanas: %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Could not determine the database engine version. Please check your credentials. Nevarēja noteikt datu bāzes programmas versiju. Lūdzu, pārbaudiet savus akreditācijas datus. Details

Could not determine the database engine version. Please check your credentials.

Nevarēja noteikt datu bāzes programmas versiju. Lūdzu, pārbaudiet savus akreditācijas datus.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 242

Export as