LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Latvian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,356) Translated (3,618) Untranslated (1,569) Waiting (0) Fuzzy (169) Warnings (1)
1 2 3 242
Prio Original string Translation
Formats a date according to the Survey's date format for the specified language. Example: localize_date(VALIDUNTIL, TOKEN:LANGUAGE) Formatēt datumu atbilstoši aptaujas datuma formātam norādītajā valodā. Piemērs: localize_DATE(VALIDUNTIL, TOKEN:LANGUAGE) Details

Formats a date according to the Survey's date format for the specified language. Example: localize_date(VALIDUNTIL, TOKEN:LANGUAGE)

Formatēt datumu atbilstoši aptaujas datuma formātam norādītajā valodā. Piemērs: localize_DATE(VALIDUNTIL, TOKEN:LANGUAGE)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Invalid language %s for token ID: %s. Nederīga valoda %s marķiera ID:%s. Details

Invalid language %s for token ID: %s.

Nederīga valoda %s marķiera ID:%s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The desired survey ID was already in use, therefore a random one was assigned. Vēlamais aptaujas ID jau tika izmantots, tāpēc tika piešķirts nejaušs. Details

The desired survey ID was already in use, therefore a random one was assigned.

Vēlamais aptaujas ID jau tika izmantots, tāpēc tika piešķirts nejaušs.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Participant expiration date can't be lower than the "Valid from" date Dalībnieka derīguma termiņš nevar būt īsāks par datumu “Derīgs no” Details

Participant expiration date can't be lower than the "Valid from" date

Dalībnieka derīguma termiņš nevar būt īsāks par datumu “Derīgs no”
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If the new survey ID is already used, a random one will be assigned. Ja jaunais aptaujas ID jau tiek izmantots, tiks piešķirts nejaušs ID. Details

If the new survey ID is already used, a random one will be assigned.

Ja jaunais aptaujas ID jau tiek izmantots, tiks piešķirts nejaušs ID.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Prior to 16 / PSPP Pirms 16/PSPP Details

Prior to 16 / PSPP

Pirms 16/PSPP
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Delete email(s) from list after sending was successful Dzēst e-pastu(-s) no saraksta pēc veiksmīgas nosūtīšanas Details

Delete email(s) from list after sending was successful

Dzēst e-pastu(-s) no saraksta pēc veiksmīgas nosūtīšanas
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Show link/button to delete response & exit survey Rādīt saiti/pogu, lai dzēstu atbildi & izietu no aptaujas Details

Show link/button to delete response & exit survey

Rādīt saiti/pogu, lai dzēstu atbildi & izietu no aptaujas
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Thank you for saving your survey in progress. The following details can be used to return to this survey and continue where you left off. Paldies, ka saglabājāt savu aptauju. Tālāk norādīto informāciju var izmantot, lai atgrieztos šajā aptaujā un turpinātu no tās vietas, kur pārtraucāt darbību. Details

Thank you for saving your survey in progress. The following details can be used to return to this survey and continue where you left off.

Paldies, ka saglabājāt savu aptauju. Tālāk norādīto informāciju var izmantot, lai atgrieztos šajā aptaujā un turpinātu no tās vietas, kur pārtraucāt darbību.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
An email has been sent with details about your saved survey. Please make sure to remember your password. Ir nosūtīts e-pasta ziņojums ar informāciju par jūsu saglabāto aptauju. Lūdzu, atcerieties savu paroli. Details

An email has been sent with details about your saved survey. Please make sure to remember your password.

Ir nosūtīts e-pasta ziņojums ar informāciju par jūsu saglabāto aptauju. Lūdzu, atcerieties savu paroli.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Please note that failed email notifications will be automatically deleted after 30 days. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neizdevušies e-pasta paziņojumi tiks automātiski dzēsti pēc 30 dienām. Details

Please note that failed email notifications will be automatically deleted after 30 days.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka neizdevušies e-pasta paziņojumi tiks automātiski dzēsti pēc 30 dienām.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Dear survey administrator, There were one or more notification emails that failed to be sent. Please check the 'Failed email notifications' section in the survey(s) listed below. Cienījamais aptaujas administrator! Bija viens vai vairāki paziņojuma e-pasta ziņojumi, kurus neizdevās nosūtīt. Lūdzu, tālāk norādītajā(-ās) aptaujā(-ās) skatiet sadaļu Neizdevušies e-pasta paziņojumi. Details

Dear survey administrator, There were one or more notification emails that failed to be sent. Please check the 'Failed email notifications' section in the survey(s) listed below.

Cienījamais aptaujas administrator! Bija viens vai vairāki paziņojuma e-pasta ziņojumi, kurus neizdevās nosūtīt. Lūdzu, tālāk norādītajā(-ās) aptaujā(-ās) skatiet sadaļu Neizdevušies e-pasta paziņojumi.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Thank you for saving your survey in progress. The following details can be used to return to this survey and continue where you left off. Please make sure to remember your password - we cannot retrieve it for you. Paldies, ka saglabājāt savu aptauju. Tālāk norādīto informāciju var izmantot, lai atgrieztos šajā aptaujā un turpinātu no tās vietas, kur pārtraucāt darbību. Lūdzu, atcerieties savu paroli - mēs to nevaram izgūt jūsu vietā. Details

Thank you for saving your survey in progress. The following details can be used to return to this survey and continue where you left off. Please make sure to remember your password - we cannot retrieve it for you.

Paldies, ka saglabājāt savu aptauju. Tālāk norādīto informāciju var izmantot, lai atgrieztos šajā aptaujā un turpinātu no tās vietas, kur pārtraucāt darbību. Lūdzu, atcerieties savu paroli - mēs to nevaram izgūt jūsu vietā.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Technical support Tehniskais atbalsts Details

Technical support

Tehniskais atbalsts
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legacy and LTS versions Mantotās un LTS versijas Details

Legacy and LTS versions

Mantotās un LTS versijas
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:32:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2 3 242

Export as