LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Estonian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,356) Translated (3,286) Untranslated (1,891) Waiting (0) Fuzzy (184) Warnings (0)
1 2 3 4 5 6 220
Prio Original string Translation
Question ID '%s' is already in use for language '%s'. Küsimuse ID %s on %s keele puhul juba kasutusel. Details

Question ID '%s' is already in use for language '%s'.

Küsimuse ID %s on %s keele puhul juba kasutusel.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Answer ID '%s' is already in use for language '%s'. Vastuse ID %s on %s keele puhul juba kasutusel. Details

Answer ID '%s' is already in use for language '%s'.

Vastuse ID %s on %s keele puhul juba kasutusel.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Leave empty if you want the complete question text. Jätke tühjaks, kui soovite küsimuse tervikteksti. Details

Leave empty if you want the complete question text.

Jätke tühjaks, kui soovite küsimuse tervikteksti.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Single dash (%s) Üksik sidekriips (%s) Details

Single dash (%s)

Üksik sidekriips (%s)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Subquestion wrapped by parentheses Sulgudega ümbritsetud alamküsimus Details

Subquestion wrapped by parentheses

Sulgudega ümbritsetud alamküsimus
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
New line (use with care) Uus rida (kasutada ettevaatlikult) Details

New line (use with care)

Uus rida (kasutada ettevaatlikult)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes). Kui soovite importida vastuseandmeid vanemast versioonist või kui teie küsitluses on probleem terviklusega, kasutage vana ekspordiversiooni (kui leidub korduvaid koode, valitakse see automaatselt). Details

If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes).

Kui soovite importida vastuseandmeid vanemast versioonist või kui teie küsitluses on probleem terviklusega, kasutage vana ekspordiversiooni (kui leidub korduvaid koode, valitakse see automaatselt).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424"). Kaardi vaikekoordinaadid lehe esmakordsel laadimisel. Vorming: laiuskraad [tühik] pikkuskraad. Laius- ja pikkuskraadides tuleb kümnendkohad eraldada punktiga (näiteks -3.1234 5.1424). Details

Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424").

Kaardi vaikekoordinaadid lehe esmakordsel laadimisel. Vorming: laiuskraad [tühik] pikkuskraad. Laius- ja pikkuskraadides tuleb kümnendkohad eraldada punktiga (näiteks -3.1234 5.1424).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s' Veenduge, et teie JSON-massiivid sisaldaksid välju %s, %s, %s, %s ja %s Details

Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s'

Veenduge, et teie JSON-massiivid sisaldaksid välju %s, %s, %s, %s ja %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
%s (%s) %s (%s) Details

%s (%s)

%s (%s)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Simple usage to get the value of current response before any update: %s Lihtne kasutamine praeguse vastuse väärtuse saamiseks enne värskendamist: %s Details

Simple usage to get the value of current response before any update: %s

Lihtne kasutamine praeguse vastuse väärtuse saamiseks enne värskendamist: %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The function is used to return a static value of any expression. Funktsiooni kasutatakse mis tahes avaldise staatilise väärtuse tagastamiseks. Details

The function is used to return a static value of any expression.

Funktsiooni kasutatakse mis tahes avaldise staatilise väärtuse tagastamiseks.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Return the equation as a static value even if question are in same group. Tagastab võrrandi staatilise väärtusena isegi siis, kui küsimus on samas rühmas. Details

Return the equation as a static value even if question are in same group.

Tagastab võrrandi staatilise väärtusena isegi siis, kui küsimus on samas rühmas.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Answer codes may only contain alphanumeric characters. Vastusekoodid võivad sisaldada ainult tähti ja numbreid. Details

Answer codes may only contain alphanumeric characters.

Vastusekoodid võivad sisaldada ainult tähti ja numbreid.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Could not determine the database engine version. Please check your credentials. Andmebaasimootori versiooni ei saanud tuvastada. Kontrollige oma mandaate. Details

Could not determine the database engine version. Please check your credentials.

Andmebaasimootori versiooni ei saanud tuvastada. Kontrollige oma mandaate.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:14:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2 3 4 5 6 220

Export as