LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Bulgarian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,363) Translated (3,426) Untranslated (1,877) Waiting (0) Fuzzy (60) Warnings (0)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
Unknown user group. Неизвестна потребителска група. Details

Unknown user group.

Неизвестна потребителска група.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
References:
Priority:
normal
More links:
Survey languages: Езици на проучването Details

Survey languages:

Езици на проучването
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
deananiev
References:
Priority:
normal
More links:
Prevent blocklisted participants from being added to a survey: Предотвратяване на добавянето на участници в черния списък към анкета: Details

Prevent blocklisted participants from being added to a survey:

Предотвратяване на добавянето на участници в черния списък към анкета:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Removing yourself from the blocklist is currently disabled. Опцията да премахнете себе си от черния списък в момента е деактивирана. Details

Removing yourself from the blocklist is currently disabled.

Опцията да премахнете себе си от черния списък в момента е деактивирана.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The plugin is not in the plugin allowlist. Допълнителният модул не е в белия списък на допълнителните модули. Details

The plugin is not in the plugin allowlist.

Допълнителният модул не е в белия списък на допълнителните модули.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s Отговорите вече не са достъпни. Вашата таблица с отговори ще бъде преименувана на: %s_old_%d_%s Details

Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s

Отговорите вече не са достъпни. Вашата таблица с отговори ще бъде преименувана на: %s_old_%d_%s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available. Тази група анкети се показва за потребители с разрешение за групата анкети, потребители с разрешение за една анкета в рамките на тази група или ако тази група е конфигурирана да бъде достъпна. Details

This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available.

Тази група анкети се показва за потребители с разрешение за групата анкети, потребители с разрешение за една анкета в рамките на тази група или ако тази група е конфигурирана да бъде достъпна.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You do not have permission to send emails to all users. Нямате разрешение да изпращате имейли до всички потребители. Details

You do not have permission to send emails to all users.

Нямате разрешение да изпращате имейли до всички потребители.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
llamaloverbg
References:
Priority:
normal
More links:
You don't have permission to edit a user group Нямате разрешение да редактирате потребителска група Details

You don't have permission to edit a user group

Нямате разрешение да редактирате потребителска група
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
llamaloverbg
References:
Priority:
normal
More links:
Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation. Забележка: Тази анкета е конфигурирана с изтекъл срок на годност и в момента не е достъпна за участниците. Моля, не забравяйте да актуализирате / премахнете датата на изтичане в настройките на анкетата след активиране. Details

Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation.

Забележка: Тази анкета е конфигурирана с изтекъл срок на годност и в момента не е достъпна за участниците. Моля, не забравяйте да актуализирате / премахнете датата на изтичане в настройките на анкетата след активиране.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
llamaloverbg
References:
Priority:
normal
More links:
Hints and warnings Препоръки и предупреждения: Details

Hints and warnings

Препоръки и предупреждения:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
peterx
References:
Priority:
normal
More links:
Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it Режими на поддръжка: Off Soft заключване – участниците могат да завършат започнатите анкети, не се допускат нови участници Пълно заключване – никой от участниците няма право да участва в анкетата, дори ако вече са я започнали Details

Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it

Режими на поддръжка: Off Soft заключване – участниците могат да завършат започнатите анкети, не се допускат нови участници Пълно заключване – никой от участниците няма право да участва в анкетата, дори ако вече са я започнали
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Reset load error for plugin %s (%s) Грешка при нулиране на зареждането за допълнителен модул %d Details

Reset load error for plugin %s (%s)

Грешка при нулиране на зареждането за допълнителен модул %d
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Warning: Please enforce SSL encryption in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver. Предупреждение: приложете SSL шифроване в Global settings/Security след правилното конфигуриране на SSL за вашия уеб сървър. Details

Warning: Please enforce SSL encryption in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver.

Предупреждение: приложете SSL шифроване в Global settings/Security след правилното конфигуриране на SSL за вашия уеб сървър.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix. Ако искате да зададете връзка към правилата за поверителност, задайте „Показване на текста на правилата за поверителност със задължително квадратче за отметка“ на „Свиващ се текст“ и използвайте плейсхолдъри {STARTPOLICYLINK} и {ENDPOLICYLINK} в полето „Етикет за правилата за поверителност“, за да определите връзката, която отваря изскачащия прозорец с правилата. Ако няма дадено място, ще има приложение. Details

If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix.

Ако искате да зададете връзка към правилата за поверителност, задайте „Показване на текста на правилата за поверителност със задължително квадратче за отметка“ на „Свиващ се текст“ и използвайте плейсхолдъри {STARTPOLICYLINK} и {ENDPOLICYLINK} в полето „Етикет за правилата за поверителност“, за да определите връзката, която отваря изскачащия прозорец с правилата. Ако няма дадено място, ще има приложение.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:02:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2 3 4

Export as