LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Bulgarian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,252) Translated (3,574) Untranslated (1,641) Waiting (0) Fuzzy (37) Warnings (0)
1 235 236 237 238 239
Prio Original string Translation
Deleting orphan survey table: %s Изтриване на таблица с изоставени анкети: %s Details

Deleting orphan survey table: %s

Изтриване на таблица с изоставени анкети: %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Your survey responses have been saved successfully. You will be sent a confirmation email. Please make sure to save your password, since we will not be able to retrieve it for you. Вашите отговори на анкетата са запазени успешно. Ще получите имейл за потвърждение. Уверете се, че сте запазили паролата си, тъй като няма да можем да я извлечем вместо вас. Details

Your survey responses have been saved successfully. You will be sent a confirmation email. Please make sure to save your password, since we will not be able to retrieve it for you.

Вашите отговори на анкетата са запазени успешно. Ще получите имейл за потвърждение. Уверете се, че сте запазили паролата си, тъй като няма да можем да я извлечем вместо вас.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This is a closed-access survey, so you must supply a access code. Please contact the administrator for assistance. Това е анкета със затворен достъп, така че трябва да предоставите код за достъп. Свържете се с администратора за съдействие. Details

This is a closed-access survey, so you must supply a access code. Please contact the administrator for assistance.

Това е анкета със затворен достъп, така че трябва да предоставите код за достъп. Свържете се с администратора за съдействие.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
There is already a recorded answer for this access code Вече има записан отговор за този код за достъп Details

There is already a recorded answer for this access code

Вече има записан отговор за този код за достъп
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The answer(s) must meet these validation criteria: Отговорите трябва да съответстват на следните критерии за валидиране: Details

The answer(s) must meet these validation criteria:

Отговорите трябва да съответстват на следните критерии за валидиране:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The answer(s) must meet these array_filter criteria: Отговорите трябва да съответстват на следните критерии за array_filter: Details

The answer(s) must meet these array_filter criteria:

Отговорите трябва да съответстват на следните критерии за array_filter:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
%s unread messages were scanned out of which %s were marked as bounce by the system. Сканирани са %s непрочетени съобщения, от които %s са маркирани като отхвърлени от системата. Details

%s unread messages were scanned out of which %s were marked as bounce by the system.

Сканирани са %s непрочетени съобщения, от които %s са маркирани като отхвърлени от системата.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
%s unread messages were scanned, none were marked as bounce by the system. Сканирани са %s непрочетените съобщения. Нито едно не е маркирано като отхвърлено от системата. Details

%s unread messages were scanned, none were marked as bounce by the system.

Сканирани са %s непрочетените съобщения. Нито едно не е маркирано като отхвърлено от системата.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
There is already an entry with that exact access code in the table. The same access code cannot be used in multiple entries. Вече има запис с този точен код за достъп в таблицата. Един и същ код за достъп не може да се използва в няколко записа. Details

There is already an entry with that exact access code in the table. The same access code cannot be used in multiple entries.

Вече има запис с този точен код за достъп в таблицата. Един и същ код за достъп не може да се използва в няколко записа.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Access code is not yet valid. Забавен имейл до {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}): кодът за достъп все още не е валиден. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Access code is not yet valid.

Забавен имейл до {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}): кодът за достъп все още не е валиден.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Access code is not valid anymore. Имейл до {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) е пропуснат: кодът за достъп все още не е валиден. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Access code is not valid anymore.

Имейл до {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) е пропуснат: кодът за достъп все още не е валиден.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Clicking 'Yes' will generate access codes for all those in this participant list that have not been issued one. Continue? Щракването върху „Да“ ще генерира кодове за достъп за всички участници в този списък, които не са получили такъв. Продължаване? Details

Clicking 'Yes' will generate access codes for all those in this participant list that have not been issued one. Continue?

Щракването върху „Да“ ще генерира кодове за достъп за всички участници в този списък, които не са получили такъв. Продължаване?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The access code you provided doesn't match the one in your session. Предоставеният от вас код за достъп не съвпада с този от сесията ви. Details

The access code you provided doesn't match the one in your session.

Предоставеният от вас код за достъп не съвпада с този от сесията ви.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Please use the survey navigation buttons or index. It appears you attempted to use the browser back button to re-submit a page. Използвайте бутоните за навигация на анкетата или индекса. Изглежда сте се опитали да използвате бутона за връщане на браузъра, за да изпратите отново страница. Details

Please use the survey navigation buttons or index. It appears you attempted to use the browser back button to re-submit a page.

Използвайте бутоните за навигация на анкетата или индекса. Изглежда сте се опитали да използвате бутона за връщане на браузъра, за да изпратите отново страница.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Start HTML editor in a popup window Стартиране на HTML редактора в изскачащ прозорец Details

Start HTML editor in a popup window

Стартиране на HTML редактора в изскачащ прозорец
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 235 236 237 238 239

Export as