LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,348) Translated (1,226) Untranslated (3,977) Waiting (0) Fuzzy (145) Warnings (1)
1 2 3 4 82
Prio Original string Translation
Survey text elements Elementet tekst të anketës Details

Survey text elements

Elementet tekst të anketës
You have to log in to edit this translation.
Grand total Totali kryesor Details

Grand total

Totali kryesor
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Helda
References:
Priority:
normal
More links:
All emails were sent. Gjithë email-et u dërguan Details

All emails were sent.

Gjithë email-et u dërguan
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Helda
References:
Priority:
normal
More links:
Only an integer value may be entered in this field. Vetëm vlerë e plotë numerike mund të vendoset në këtë fushë. Details

Only an integer value may be entered in this field.

Vetëm vlerë e plotë numerike mund të vendoset në këtë fushë.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Only integer values may be entered in these fields. Vetëm vlera të plota numerike mund të vendosen në këto fusha. Details

Only integer values may be entered in these fields.

Vetëm vlera të plota numerike mund të vendosen në këto fusha.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Invalid email address. Adresë email-i jo e saktë Details

Invalid email address.

Adresë email-i jo e saktë
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Helda
References:
Priority:
normal
More links:
Mandatory field: Fusha të detyrueshme: Details

Mandatory field:

Fusha të detyrueshme:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Helda
References:
Priority:
normal
More links:
This invitation is not valid yet. Kjo ftesë nuk është akoma e vlefshme. Details

This invitation is not valid yet.

Kjo ftesë nuk është akoma e vlefshme.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
This invitation is not valid anymore. Kjo ftesë nuk është më e vlefshme. Details

This invitation is not valid anymore.

Kjo ftesë nuk është më e vlefshme.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
This invitation has already been used. Kjo ftesë është përdorur një herë. Details

This invitation has already been used.

Kjo ftesë është përdorur një herë.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Same height for all answer options E njëjta gjatësi për të gjitha opsionet e përgjigjes Details

Same height for all answer options

E njëjta gjatësi për të gjitha opsionet e përgjigjes
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Delete one or more participants... Fshi një ose më shume pjesmarrës... Details

Delete one or more participants...

Fshi një ose më shume pjesmarrës...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Question code %s was updated to %s. Kodi i pyetjes %s u përditësua me %s Details

Question code %s was updated to %s.

Kodi i pyetjes %s u përditësua me %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Helda
References:
Priority:
normal
More links:
The question could not be imported for the following reasons: Kjo pyetje nuk mund të importohet për arsyet e mëposhtëme: Details

The question could not be imported for the following reasons:

Kjo pyetje nuk mund të importohet për arsyet e mëposhtëme:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Total responses Përgjegjjet totale Details

Total responses

Përgjegjjet totale
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:09
Date added (local):
Calculating...
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 82

Export as