LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,356) Translated (1,226) Untranslated (3,985) Waiting (0) Fuzzy (145) Warnings (1)
1 2 3 82
Prio Original string Translation
Select all that apply Zgjidhni të gjitha ato që zbatohen Details

Select all that apply

Zgjidhni të gjitha ato që zbatohen
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-07-07 13:22:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
darliv
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Accept Prano Details

Accept

Prano
You have to log in to edit this translation.
Please be aware that your answers will not be saved, because the survey isn't active yet. Ju lutemi kini parasysh se përgjigjet tuaja nuk do të ruhen, sepse sondazhi nuk është ende aktiv. Details

Please be aware that your answers will not be saved, because the survey isn't active yet.

Ju lutemi kini parasysh se përgjigjet tuaja nuk do të ruhen, sepse sondazhi nuk është ende aktiv.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
eniisula
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Please add at least two answer options to proceed. Ju lutemi shtoni të paktën dy opsione përgjigjeje për të vazhduar. Details

Please add at least two answer options to proceed.

Ju lutemi shtoni të paktën dy opsione përgjigjeje për të vazhduar.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
eniisula
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
We are sorry but the survey is expired and no longer available. Na vjen keq por sondazhi ka skaduar dhe nuk disponohet më. Details

We are sorry but the survey is expired and no longer available.

Na vjen keq por sondazhi ka skaduar dhe nuk disponohet më.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
eniisula
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Buy a new key Ju lutem blini nje te ri! Details

Buy a new key

Ju lutem blini nje te ri!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amirbuzo
References:
Priority:
normal
More links:
Export: Eksporto Details

Export:

Eksporto
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amirbuzo
References:
Priority:
normal
More links:
Your answer must be between %s and %s Përgjigja juaj duhet të jetë ndërmjet %s dhe %s Details

Your answer must be between %s and %s

Përgjigja juaj duhet të jetë ndërmjet %s dhe %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
eniisula
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Your answer must be at most %s Përgjigja juaj duhet të jetë maksimumi %s Details

Your answer must be at most %s

Përgjigja juaj duhet të jetë maksimumi %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
eniisula
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Your answer must be %s Përgjigja juaj duhet të jetë %s Details

Your answer must be %s

Përgjigja juaj duhet të jetë %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
eniisula
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Your answer must be at least %s Përgjigja juaj duhet të jetë të paktën %s Details

Your answer must be at least %s

Përgjigja juaj duhet të jetë të paktën %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
eniisula
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
There were errors when trying to populate the database: Pati gabime gjatë përpjekjes për të mbushur bazën e të dhënave: Details

There were errors when trying to populate the database:

Pati gabime gjatë përpjekjes për të mbushur bazën e të dhënave:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
eniisula
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Text needs to be uppercase. Teksti duhet të jetë me shkronja të mëdha. Details

Text needs to be uppercase.

Teksti duhet të jetë me shkronja të mëdha.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Helda
References:
Priority:
normal
More links:
Text needs to be lowercase. Teksti duhet të jetë me shkronja të vogla. Details

Text needs to be lowercase.

Teksti duhet të jetë me shkronja të vogla.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
eunacal
References:
Priority:
normal
More links:
Please choose one option. Ju lutem zgjedhni një opsion. Details

Please choose one option.

Ju lutem zgjedhni një opsion.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
iebner
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2 3 82

Export as