LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Norwegian (Nynorsk)

Filter ↓ Sort ↓ All (5,356) Translated (3,811) Untranslated (1,111) Waiting (0) Fuzzy (436) Warnings (0)
1 2 3 30
Prio Original string Translation
Removing yourself from the blocklist is currently disabled. Å fjerna deg sjølv frå svartelista er for tida slått av. Details

Removing yourself from the blocklist is currently disabled.

Å fjerna deg sjølv frå svartelista er for tida slått av.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The plugin is not in the plugin allowlist. Programtillegget er ikkje i programtillegget si kvitliste. Details

The plugin is not in the plugin allowlist.

Programtillegget er ikkje i programtillegget si kvitliste.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s Svar er ikkje lenger tilgjengelege. Svartabellen din vil bli omdøpt til: %s%d_old__%s Details

Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s

Svar er ikkje lenger tilgjengelege. Svartabellen din vil bli omdøpt til: %s%d_old__%s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available. Denne undersøkingsgruppa er vist for brukarar med løyve på undersøkingsgruppa, brukar med løyve på ei undersøking innanfor denne gruppa, eller om denne gruppa var sett opp til å vera tilgjengeleg. Details

This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available.

Denne undersøkingsgruppa er vist for brukarar med løyve på undersøkingsgruppa, brukar med løyve på ei undersøking innanfor denne gruppa, eller om denne gruppa var sett opp til å vera tilgjengeleg.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation. Merk: Denne undersøkinga har ein utløpsdato som er sett opp og er for tida ikkje tilgjengeleg for deltakarar. Husk å oppdatere/fjerne utløpsdatoen i undersøkingsinnstillingene etter aktivering. Details

Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation.

Merk: Denne undersøkinga har ein utløpsdato som er sett opp og er for tida ikkje tilgjengeleg for deltakarar. Husk å oppdatere/fjerne utløpsdatoen i undersøkingsinnstillingene etter aktivering.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it Vedlikehaldsmodus: OffSoft lock- deltakarar kan fullføra påbegynte undersøkingar, ingen nye deltakarar er tillateFull lock - ingenav deltakarane har lov til å ta undersøkinga, sjølv om dei allereie har byrja å ta ho Details

Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it

Vedlikehaldsmodus: OffSoft lock- deltakarar kan fullføra påbegynte undersøkingar, ingen nye deltakarar er tillateFull lock - ingenav deltakarane har lov til å ta undersøkinga, sjølv om dei allereie har byrja å ta ho
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Reset load error for plugin %s (%s) Still attende innlastingsfeil for programtillegget %d Details

Reset load error for plugin %s (%s)

Still attende innlastingsfeil for programtillegget %d
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Warning: Please enforce SSL encryption in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver. Åtvaring: Bruk SSL-kryptering i globale innstillingar/tryggleik etter at SSL er skikkeleg sett opp for webtenaren. Details

Warning: Please enforce SSL encryption in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver.

Åtvaring: Bruk SSL-kryptering i globale innstillingar/tryggleik etter at SSL er skikkeleg sett opp for webtenaren.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix. Dersom du vil oppgje ei kobling til personvernerklæringen, sett "Vis personvernerklæringstekst med obligatorisk avmerkingsboks" til "Sammenleggbar tekst" og bruk plasshaldarene {STARTPOLICYLINK} og {ENDPOLICYLINK} i feltet "Personvernerklæring" for å definere koblingea som åpner policy popup-vinduet. Dersom det ikkje er gjeve plasshaldar, kjem det eit vedlegg. Details

If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix.

Dersom du vil oppgje ei kobling til personvernerklæringen, sett "Vis personvernerklæringstekst med obligatorisk avmerkingsboks" til "Sammenleggbar tekst" og bruk plasshaldarene {STARTPOLICYLINK} og {ENDPOLICYLINK} i feltet "Personvernerklæring" for å definere koblingea som åpner policy popup-vinduet. Dersom det ikkje er gjeve plasshaldar, kjem det eit vedlegg.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Use a remix icon classname, or a link to the image. Bruk eit klassenamn for fontawesome, eller ei lenkje til biletet. Details

Use a remix icon classname, or a link to the image.

Bruk eit klassenamn for fontawesome, eller ei lenkje til biletet.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
No issues with question order found. Fant ingen feil ved spørsmålenes rekkefølge. Details

No issues with question order found.

Fant ingen feil ved spørsmålenes rekkefølge.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
No issues with question group order found. Fant ingen feil ved spørsmålsgruppenes rekkefølge. Details

No issues with question group order found.

Fant ingen feil ved spørsmålsgruppenes rekkefølge.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Show policy Vis politikk Details

Show policy

Vis politikk
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
You have already been removed from this survey. Du er allerede fjernet fra denne undersøkelsen. Details

You have already been removed from this survey.

Du er allerede fjernet fra denne undersøkelsen.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Manage menu entries Behandle menyoppføringer Details

Manage menu entries

Behandle menyoppføringer
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2 3 30

Export as