LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Norwegian (Nynorsk)

Filter ↓ Sort ↓ All (5,356) Translated (3,810) Untranslated (1,111) Waiting (0) Fuzzy (437) Warnings (0)
1 2 3 4 5 6 254
Prio Original string Translation
Answer ID '%s' is already in use for language '%s'. Svar-ID '%s' er alt i bruk for språket '%s'. Details

Answer ID '%s' is already in use for language '%s'.

Svar-ID '%s' er alt i bruk for språket '%s'.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424"). Standardkoordinatar for kartet når sida først vert lasta inn. Format: latitude [space] longtitude. Breiddegrad og lengdegrad skal skrivast med desimal punktnotasjon (til dømes "-3.1234 5.1424"). Details

Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude. Latitude and longtitude should be in decimal dot notation (for example "-3.1234 5.1424").

Standardkoordinatar for kartet når sida først vert lasta inn. Format: latitude [space] longtitude. Breiddegrad og lengdegrad skal skrivast med desimal punktnotasjon (til dømes "-3.1234 5.1424").
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes). Dersom du vil importere svardata frå ein eldre versjon eller dersom undersøkinga di har eit integritetsproblem, kan du bruke den gamle eksportversjonen (automatisk vald dersom det finst duplikatkodar). Details

If you want to import the response data from an older version or if your survey has an integrity problem, please use the old export version (automatically selected if there are duplicate codes).

Dersom du vil importere svardata frå ein eldre versjon eller dersom undersøkinga di har eit integritetsproblem, kan du bruke den gamle eksportversjonen (automatisk vald dersom det finst duplikatkodar).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
New line (use with care) Ny linje (bruk med forsiktigheit) Details

New line (use with care)

Ny linje (bruk med forsiktigheit)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Subquestion wrapped by parentheses Underspørsmål er omgitt av parentesar (). Details

Subquestion wrapped by parentheses

Underspørsmål er omgitt av parentesar ().
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Single dash (%s) Enkel tankestrek (%s) Details

Single dash (%s)

Enkel tankestrek (%s)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Leave empty if you want the complete question text. La stå tom dersom du vil ha full spørsmålstekst. Details

Leave empty if you want the complete question text.

La stå tom dersom du vil ha full spørsmålstekst.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s' Forsikre deg om at JSON-matrisene dine inneholder feltene '%s', '%s', '%s',%s '' og '%s' Details

Please make sure that your JSON arrays contain the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s'

Forsikre deg om at JSON-matrisene dine inneholder feltene '%s', '%s', '%s',%s '' og '%s'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Return the equation as a static value even if question are in same group. Returner likninga som ein statisk verdi sjølv om spørsmåla er i same gruppe. Details

Return the equation as a static value even if question are in same group.

Returner likninga som ein statisk verdi sjølv om spørsmåla er i same gruppe.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The function is used to return a static value of any expression. Funksjonen brukas til å returnere ein statisk verdi av alle uttrykk. Details

The function is used to return a static value of any expression.

Funksjonen brukas til å returnere ein statisk verdi av alle uttrykk.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Simple usage to get the value of current response before any update: %s Enkel bruk for å få verdien av gjeldande svar før ei oppdatering: %s Details

Simple usage to get the value of current response before any update: %s

Enkel bruk for å få verdien av gjeldande svar før ei oppdatering: %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Could not determine the database engine version. Please check your credentials. Klarte ikkje å bestemma versjonen av databasemotoren. Sjekk legitimasjonen din. Details

Could not determine the database engine version. Please check your credentials.

Klarte ikkje å bestemma versjonen av databasemotoren. Sjekk legitimasjonen din.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
File is empty or you selected an invalid character set (%s). Fila er tom eller du har valt eit ugyldig teiknsett (%s). Details

File is empty or you selected an invalid character set (%s).

Fila er tom eller du har valt eit ugyldig teiknsett (%s).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Lockout time in seconds (after maximum number of attempts): Lockout-tid i sekunder (etter maksimalt tal på forsøk): Details

Lockout time in seconds (after maximum number of attempts):

Lockout-tid i sekunder (etter maksimalt tal på forsøk):
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Reset failed login attempts of participants to make survey accessible again: Still attende mislykka påloggingsforsøk frå deltakarane for å gjere undersøkinga tilgjengeleg igjen: Details

Reset failed login attempts of participants to make survey accessible again:

Still attende mislykka påloggingsforsøk frå deltakarane for å gjere undersøkinga tilgjengeleg igjen:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-04-17 09:39:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2 3 4 5 6 254

Export as