GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Xhosa

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Xhosa isiXhosa Details

Xhosa

isiXhosa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Group code can contain only alphanumeric character, underscore or dot. Spaces are not allowed. Igama leqela lophando linokuqulatha kuphela uphawu lonobumba abahambisana nee-nombolo, umgca okanye udwi osezatsi kunye nechaphaza. Izithuba azivumelekanga. Details

Group code can contain only alphanumeric character, underscore or dot. Spaces are not allowed.

Igama leqela lophando linokuqulatha kuphela uphawu lonobumba abahambisana nee-nombolo, umgca okanye udwi osezatsi kunye nechaphaza. Izithuba azivumelekanga.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-31 13:21:04 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please rank the items. Zibeke ngokwenqanaba Details

Please rank the items.

Zibeke ngokwenqanaba

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File not found. ifayile ayifumaneki. Details

File not found.

ifayile ayifumaneki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No file was uploaded or the request exceeded %01.2f MB. Akukho fayile efakiweyo okanye isicelo sigqithile ku%01.2f MB. Details

No file was uploaded or the request exceeded %01.2f MB.

Akukho fayile efakiweyo okanye isicelo sigqithile ku%01.2f MB.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning! Invalid IP addresses have been excluded from '%s' setting. Isilumkiso! Iidilesi ze-IP ezingasebenziyo azifakwanga kwisicwangciso lwe '%s'. Details

Warning! Invalid IP addresses have been excluded from '%s' setting.

Isilumkiso! Iidilesi ze-IP ezingasebenziyo azifakwanga kwisicwangciso lwe '%s'.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-29 09:25:23 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Available for surveys Iyafumaneka kuphando Details

Available for surveys

Iyafumaneka kuphando

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Off (unsafe) Icimile(ayikhuselekanga) Details

Off (unsafe)

Icimile(ayikhuselekanga)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
German (easy) Jalimani(ilula) Details

German (easy)

Jalimani(ilula)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Display survey participant table after addition? Bonisa isiqulatho sabathathi-nxaxheba bophando wakube usongezile? Details

Display survey participant table after addition?

Bonisa isiqulatho sabathathi-nxaxheba bophando wakube usongezile?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow slider reset Vumela isityibilikisi siqale phantsi Details

Allow slider reset

Vumela isityibilikisi siqale phantsi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
StartTLS Qala iTLS Details

StartTLS

Qala iTLS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s records with other errors Yi%s yoxwebhu lweenkcukacha oluneempazamo Details

%s records with other errors

Yi%s yoxwebhu lweenkcukacha oluneempazamo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This survey is not active and has no responses. Olu phando alukaqali kwaye alunazimpendulo. Details

This survey is not active and has no responses.

Olu phando alukaqali kwaye alunazimpendulo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
And/or Date is <= : Kunye/ okanye umhla ngu<= : Details

And/or Date is <= :

Kunye/ okanye umhla ngu<= :

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-28 08:58:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as