LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (5,187) Translated (3,652) Untranslated (1,311) Waiting (3) Fuzzy (222) Warnings (3)
1 2 3 15
Prio Original string Translation
Set the size to the input or textarea, the input will be displayed with approximately this size in width. Đặt kích thước cho đầu vào hoặc văn bản, đầu vào sẽ được hiển thị với kích thước khoảng xấp xỉ này. Details

Set the size to the input or textarea, the input will be displayed with approximately this size in width.

Đặt kích thước cho đầu vào hoặc văn bản, đầu vào sẽ được hiển thị với kích thước khoảng xấp xỉ này.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2021-08-30 09:19:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Survey menus Menu khảo sát Details

Survey menus

Menu khảo sát
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2021-08-03 08:42:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Anonymize IP address Giấu danh tính của địa chỉ IP? Details

Anonymize IP address

Giấu danh tính của địa chỉ IP?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-05-01 08:26:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
To continue please first accept our survey privacy policy. Để tiếp tục, trước tiên bạn phải chấp nhận chính sách về các khảo sát của chúng tôi. Details

To continue please first accept our survey privacy policy.

Để tiếp tục, trước tiên bạn phải chấp nhận chính sách về các khảo sát của chúng tôi.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:49:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Error: Malformed JSON - field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "null". Lỗi: JSON không đúng định dạng - trường %s phải là một mảng JSON hoặc chuỗi \ "kế thừa \". Đã tìm thấy \ " %s \". Details

Error: Malformed JSON - field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "null".

Lỗi: JSON không đúng định dạng - trường %s phải là một mảng JSON hoặc chuỗi \ "kế thừa \". Đã tìm thấy \ " %s \".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-04-30 10:34:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Create survey group Tạo nhóm khảo sát: Details

Create survey group

Tạo nhóm khảo sát:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Please do a backup of the menu (menu entries) you want to keep. Vui lòng thực hiện sao lưu các mục trình đơn mà bạn muốn giữ lại. Details

Please do a backup of the menu (menu entries) you want to keep.

Vui lòng thực hiện sao lưu các mục trình đơn mà bạn muốn giữ lại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Save & add new group Lưu và nhóm mới Details

Save & add new group

Lưu và nhóm mới
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Save & add question Lưu và thêm câu hỏi Details

Save & add question

Lưu và thêm câu hỏi
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Set the size of the input or textarea. The input will be displayed approximately this size in width. Đặt kích thước cho đầu vào hoặc văn bản, đầu vào sẽ được hiển thị với kích thước khoảng xấp xỉ này. Details

Set the size of the input or textarea. The input will be displayed approximately this size in width.

Đặt kích thước cho đầu vào hoặc văn bản, đầu vào sẽ được hiển thị với kích thước khoảng xấp xỉ này.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to activate it, click here: Nếu bạn muốn kích hoạt nó bấm vào đây: Details

If you want to activate it, click here:

Nếu bạn muốn kích hoạt nó bấm vào đây:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Reset response start ID Đặt lại ID trả lời bắt đầu? Details

Reset response start ID

Đặt lại ID trả lời bắt đầu?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Allow user to modify their last answers before terminating the survey. Cho phép người dùng chỉnh sửa câu trả lời cuối cùng của mình trước khi chấm dứt điều tra. Details

Allow user to modify their last answers before terminating the survey.

Cho phép người dùng chỉnh sửa câu trả lời cuối cùng của mình trước khi chấm dứt điều tra.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you. Bạn đã tạo thành một khảo sát mới. Nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cũng đã được tạo ra để giúp bạn hiểu thêm về kết cấu của khảo sát. Details

Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you.

Bạn đã tạo thành một khảo sát mới. Nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cũng đã được tạo ra để giúp bạn hiểu thêm về kết cấu của khảo sát.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:49:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Initialize participant table Khởi tạo bảng người tham gia Details

Initialize participant table

Khởi tạo bảng người tham gia
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 15

Export as