GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Swedish

1 2 3 4 5 11
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
All participants Inga deltagare Details

All participants

Inga deltagare

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:35 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restrict search to map extent Begränsa sökning till kartans omfång Details

Restrict search to map extent

Begränsa sökning till kartans omfång

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:31 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If some participants have a 'valid from' date set which is in the future, they will not be able to access the survey before that 'valid from' date. Om några behörighetskoder har ett 'giltigt från'-datum satt till ett framtida datum kommer de inte att kunna komma åt enkäten före detta datum. Details

If some participants have a 'valid from' date set which is in the future, they will not be able to access the survey before that 'valid from' date.

Om några behörighetskoder har ett 'giltigt från'-datum satt till ett framtida datum kommer de inte att kunna komma åt enkäten före detta datum.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:31 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Validate expressions in email: %s Validera uttryck i epost: %s Details

Validate expressions in email: %s

Validera uttryck i epost: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:31 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset to default settings: Återställ till standardvärden Details

Reset to default settings:

Återställ till standardvärden

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:29 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Edit the line starting with %s and complete the filename with a full path to the downloaded data file. Redigera raden %s med komplett filnamn och sökväg till den nedladdade datafilen Details

Edit the line starting with %s and complete the filename with a full path to the downloaded data file.

Redigera raden %s med komplett filnamn och sökväg till den nedladdade datafilen

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:28 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their access code. Om du sätter denna inställning till "Ja" kommer det inte finnas någon koppling mellan enkätsvarstabellen och behörighetskodstabellen. Du kommer inte att kunna identifiera svar via behörighetskoderna. Details

If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their access code.

Om du sätter denna inställning till "Ja" kommer det inte finnas någon koppling mellan enkätsvarstabellen och behörighetskodstabellen. Du kommer inte att kunna identifiera svar via behörighetskoderna.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:28 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If participant-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, else a participant can add new responses without restriction. Om behörighetkodsbaserad svarspersistens är påslaget kan en deltagare uppdatera sitt svar efter att enkäten är slutförd. Annars kan deltagaren skapa nya svar utan begränsningar. Details

If participant-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, else a participant can add new responses without restriction.

Om behörighetkodsbaserad svarspersistens är påslaget kan en deltagare uppdatera sitt svar efter att enkäten är slutförd. Annars kan deltagaren skapa nya svar utan begränsningar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:28 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Behörighet att se/uppdatera enkätens textkomponenter: enkätens rubrik, enkätbeskrivningen, välkomst- och det avslutande meddelandet. Details

Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Behörighet att se/uppdatera enkätens textkomponenter: enkätens rubrik, enkätbeskrivningen, välkomst- och det avslutande meddelandet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:28 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force each answer option to have the same height. Tvinga varje svarsalternativ att ha samma höjd Details

Force each answer option to have the same height.

Tvinga varje svarsalternativ att ha samma höjd

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:27 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Papamento (Curaçao och Bonaire) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Papamento (Curaçao och Bonaire)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:27 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Could not save subquestion Kunde inte lägga till delfråga Details

Could not save subquestion

Kunde inte lägga till delfråga

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
New subquestion Ny delfråga Details

New subquestion

Ny delfråga

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:25 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon. Uteslut alla andra val om ett specifikt svar är valt - ange svarskoden/koderna separerade med semikolon. Details

Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon.

Uteslut alla andra val om ett specifikt svar är valt - ange svarskoden/koderna separerade med semikolon.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:26 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to create, view, update, delete, export and import themes Behörighet att skapa, se, uppdatera, radera, exportera och importera mallar Details

Permission to create, view, update, delete, export and import themes

Behörighet att skapa, se, uppdatera, radera, exportera och importera mallar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:44:26 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as