GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Albanian

1 2 3 4 5 10
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Repeat password: Përsërisni fjalëkalimin Details

Repeat password:

Përsërisni fjalëkalimin

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The response timings table has been renamed to: %s Tabla e kohëve të përgjigjes u riemërua në: Details

The response timings table has been renamed to: %s

Tabla e kohëve të përgjigjes u riemërua në:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:52 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This question has missing subquestions. Kjo pyetje nuk ka nënpyetje. Details

This question has missing subquestions.

Kjo pyetje nuk ka nënpyetje.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:52 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists? Mbishkruaj vlerat e atributeve të token-ave në qoftë se pjesmarrësi është përgjigjur një herë? Details

Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists?

Mbishkruaj vlerat e atributeve të token-ave në qoftë se pjesmarrësi është përgjigjur një herë?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:55 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Specify how array-filtered subquestions should be displayed Specifiko mënyrën e shfaqes së nënpyetjeve të filtruara në tabela Details

Specify how array-filtered subquestions should be displayed

Specifiko mënyrën e shfaqes së nënpyetjeve të filtruara në tabela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:53 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you really sure you want to delete incomplete responses and reset the completed state of both, response and participant? A jeni të sigurtë që dëshironi të *fshini* disa përgjegjje të pa kompletuara, dhe anuloni gjendjen e pyetjeve dhe tokenëve? Details

Are you really sure you want to delete incomplete responses and reset the completed state of both, response and participant?

A jeni të sigurtë që dëshironi të *fshini* disa përgjegjje të pa kompletuara, dhe anuloni gjendjen e pyetjeve dhe tokenëve?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Question selection Zgjidh pyetjet Details

Question selection

Zgjidh pyetjet

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:45 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following old survey participants tables should be deleted because they contain no records or their parent survey no longer exists: Tabelat e shënjuara vijuese duhet që të fshihen sepse ato nuk përmbajnë të dhena ose sondazhet e tyre të më herëshme nuk ekzistojnë: Details

The following old survey participants tables should be deleted because they contain no records or their parent survey no longer exists:

Tabelat e shënjuara vijuese duhet që të fshihen sepse ato nuk përmbajnë të dhena ose sondazhet e tyre të më herëshme nuk ekzistojnë:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:45 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Number of questions/groups: Numri i pyetjeve/grupeve Details

Number of questions/groups:

Numri i pyetjeve/grupeve

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:45 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Position Pozicioni: Details

Position

Pozicioni:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Import question Importo pyetje Details

Import question

Importo pyetje

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
If you change the email format, you'll have to review your email templates to fit the new format Nese fikni email-in , ju duhet te ri-shikoni format per t'ju pershtatur formatit te ri Details

If you change the email format, you'll have to review your email templates to fit the new format

Nese fikni email-in , ju duhet te ri-shikoni format per t'ju pershtatur formatit te ri

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:46 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Public statistics Statistikat publike? Details

Public statistics

Statistikat publike?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:46 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show graphs in public statistics: Shfaq grafet në statistikat publike? Details

Show graphs in public statistics:

Shfaq grafet në statistikat publike?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:46 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This survey has an associated participant table. If you delete this survey this participant table will be deleted. We recommend that you export or backup these participants before deleting this survey. Ky kerkim ka nje tabele te tipit Hyrje te shoqeruar me te. Nese ju e fshini kete kerkim kjo tabele do te fshihet. ne rekmandojme qe ju ta eksportoni ose t'i beni backup ketyre tabelave te tipit "tokens" perpara fshirjes se kerkimit. Details

This survey has an associated participant table. If you delete this survey this participant table will be deleted. We recommend that you export or backup these participants before deleting this survey.

Ky kerkim ka nje tabele te tipit Hyrje te shoqeruar me te. Nese ju e fshini kete kerkim kjo tabele do te fshihet. ne rekmandojme qe ju ta eksportoni ose t'i beni backup ketyre tabelave te tipit "tokens" perpara fshirjes se kerkimit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:46 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 10
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as