GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Zulu

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Quick-add subquestion or answer items Phendula imibuzo yemibuzo Details

Quick-add subquestion or answer items

Phendula imibuzo yemibuzo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fill in at least %s answers Bhala izimpendulo eziyisibalo kwesingu-%s nangaphezulu Details

Please fill in at least %s answers

Bhala izimpendulo eziyisibalo kwesingu-%s nangaphezulu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fill in at least one answer Bhala impendulo eyodwa nengaphezulu kweyodwa Details

Please fill in at least one answer

Bhala impendulo eyodwa nengaphezulu kweyodwa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fill in at most %s answers Bhala izimpendulo ezingeqile kwisibalo kwesingu-%s Details

Please fill in at most %s answers

Bhala izimpendulo ezingeqile kwisibalo kwesingu-%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fill in at most one answer Bhala impendulo eyodwa vo Details

Please fill in at most one answer

Bhala impendulo eyodwa vo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fill in %s answers Bhala izimpendulo e-%s Details

Please fill in %s answers

Bhala izimpendulo e-%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The fonts file %s was not found in <limesurvey root folder>/fonts directory. Please, see the txt file for your language in fonts directory to generate the charts. Ifayela elingu-%s lezinhlobo zesandla sokubhala alitholakalanga kulendawo <limesurvey root folder>/fonts. Bheka ifayela elinolimi lwakho kuleyondawo ukuze kwakheke amashadi. Details

The fonts file %s was not found in <limesurvey root folder>/fonts directory. Please, see the txt file for your language in fonts directory to generate the charts.

Ifayela elingu-%s lezinhlobo zesandla sokubhala alitholakalanga kulendawo <limesurvey root folder>/fonts. Bheka ifayela elinolimi lwakho kuleyondawo ukuze kwakheke amashadi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
maria keet (cmkeet)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Starting in 2.05, variable names should only contain letters and numbers; and may not start with a number. This variable name is deprecated. Siqala nje ku-2.05, amagama afakiwe mawabe nezinombolo kanyenamagama kodwa aqale ngenombolo. Details

Starting in 2.05, variable names should only contain letters and numbers; and may not start with a number. This variable name is deprecated.

Siqala nje ku-2.05, amagama afakiwe mawabe nezinombolo kanyenamagama kodwa aqale ngenombolo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
maria keet (cmkeet)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zulu isiZulu Details

Zulu

isiZulu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Database creation Kwakhiwa ikhabethe lolwazi olugcinwayo Details

Database creation

Kwakhiwa ikhabethe lolwazi olugcinwayo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File seems empty or has only one line Ifayela aliphethe lutho noma linomusho owodwa vo Details

File seems empty or has only one line

Ifayela aliphethe lutho noma linomusho owodwa vo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Import failed: Forced import was requested but the input file doesn't contain enough columns to fill the survey. Ukuhambisa ifayela akuphumelelanga. Bekucelwe ukuthi iphoqwe ukuhanjiswa kodwa lelifayela belinganawo amakholomu anele ukuze kubhalwe iSeveyi. Details

Import failed: Forced import was requested but the input file doesn't contain enough columns to fill the survey.

Ukuhambisa ifayela akuphumelelanga. Bekucelwe ukuthi iphoqwe ukuhanjiswa kodwa lelifayela belinganawo amakholomu anele ukuze kubhalwe iSeveyi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
Tanita (Tanita93)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Import failed: No answers could be mapped. Ukuhambisa ifayela akuphumelelanga ngoba kazitholakalanga izimpendulo. Details

Import failed: No answers could be mapped.

Ukuhambisa ifayela akuphumelelanga ngoba kazitholakalanga izimpendulo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
maria keet (cmkeet)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s response lines in your file. imisho ephenduliwe kwilelofayela lakho i-%s. Details

%s response lines in your file.

imisho ephenduliwe kwilelofayela lakho i-%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
maria keet (cmkeet)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No response lines in your file. ayikho imisho ephenduliwe kwilelofayela lakho. Details

No response lines in your file.

ayikho imisho ephenduliwe kwilelofayela lakho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:49:29 GMT
Translated by:
maria keet (cmkeet)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as