GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Vietnamese

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you. Cuộc khảo sát mới của bạn đã được tạo ra. Chúng tôi cũng đã tạo ra một nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cho bạn. Details

Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you.

Cuộc khảo sát mới của bạn đã được tạo ra. Chúng tôi cũng đã tạo ra một nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cho bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2020-02-07 08:48:50 GMT
Translated by:
namphuong
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you. Bạn đã tạo thành một khảo sát mới. Nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cũng đã được tạo ra để giúp bạn hiểu thêm về kết cấu của khảo sát. Details

Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you.

Bạn đã tạo thành một khảo sát mới. Nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cũng đã được tạo ra để giúp bạn hiểu thêm về kết cấu của khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:04 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as