GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Tagalog

1 2 3 4 28
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
You did not answer to the security question. Hindi ka sumagot sa pangseguridad na tanong. Details

You did not answer to the security question.

Hindi ka sumagot sa pangseguridad na tanong.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:43 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Quick-add subquestion or answer items mabilisang pagdagdag ng sumunod na tanong o mga bagay na sagot Details

Quick-add subquestion or answer items

mabilisang pagdagdag ng sumunod na tanong o mga bagay na sagot

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Please fill in at least %s answers Pakiusap at punuin ang kahit %s na sagot Details

Please fill in at least %s answers

Pakiusap at punuin ang kahit %s na sagot

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:42 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fill in at least one answer Pakiusap at maglagay kahit isang sagot lamang. Details

Please fill in at least one answer

Pakiusap at maglagay kahit isang sagot lamang.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:43 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fill in %s answers Pakiusap at punan ang %s ng mga sagot Details

Please fill in %s answers

Pakiusap at punan ang %s ng mga sagot

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:44 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fill in at most %s answers Pakiusap at punan ang mga sagot sa karamihan ng %s Details

Please fill in at most %s answers

Pakiusap at punan ang mga sagot sa karamihan ng %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:44 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fill in at most one answer Pakiusap at punan ang mga sagot ng kahit isa. Details

Please fill in at most one answer

Pakiusap at punan ang mga sagot ng kahit isa.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
There are no participants to be exported. Walang kalahok ang mailuluwas Details

There are no participants to be exported.

Walang kalahok ang mailuluwas

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:42 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default attribute name: Naitakdang pangalan ng katangian. Details

Default attribute name:

Naitakdang pangalan ng katangian.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Starting in 2.05, variable names should only contain letters and numbers; and may not start with a number. This variable name is deprecated. Simula sa 2.05, ang panglang baryante ay dapat naglalaman lamang ito ng mga letra at mga numero; at maaaring hindi magsisimula sa numero. Ang baryante ay hindi na ginagamit. Details

Starting in 2.05, variable names should only contain letters and numbers; and may not start with a number. This variable name is deprecated.

Simula sa 2.05, ang panglang baryante ay dapat naglalaman lamang ito ng mga letra at mga numero; at maaaring hindi magsisimula sa numero. Ang baryante ay hindi na ginagamit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:44 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The fonts file %s was not found in <limesurvey root folder>/fonts directory. Please, see the txt file for your language in fonts directory to generate the charts. Ang talaksan ng mga font %s ay hindi nakita sa <limesurvey root folder>sanggunian ng /fonts. Mangyari amang na tingnan ang talaksan ng teksto mula sa iyong wikang nasa sangguniang ng mga font para likhain ang talangguhit. Details

The fonts file %s was not found in <limesurvey root folder>/fonts directory. Please, see the txt file for your language in fonts directory to generate the charts.

Ang talaksan ng mga font %s ay hindi nakita sa <limesurvey root folder>sanggunian ng /fonts. Mangyari amang na tingnan ang talaksan ng teksto mula sa iyong wikang nasa sangguniang ng mga font para likhain ang talangguhit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:44 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zulu Zulu Details

Zulu

Zulu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:43 GMT
Translated by:
Paul (arriz08)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Database creation Pag-gawa ng database Details

Database creation

Pag-gawa ng database

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:44 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File seems empty or has only one line Ang talaksan ay walang laman o mayroon lamang isang linya Details

File seems empty or has only one line

Ang talaksan ay walang laman o mayroon lamang isang linya

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:41 GMT
Translated by:
lolertz (lolskidoodles)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No response lines in your file. Walang mga linyang tugon sa iyong talaksan Details

No response lines in your file.

Walang mga linyang tugon sa iyong talaksan

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:44:42 GMT
Translated by:
Avegail Frances C. Vales (avevengers)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 28
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as