GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Swedish

1 2 3 343
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
No user definition found in file. Ingen användardefinition hittades i filen. Details

No user definition found in file.

Ingen användardefinition hittades i filen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-14 17:47:20 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please make sure that your JSON arrays contains the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s' Se till att dina JSON-arrayer innehåller fälten '%s', '%s', '%s', '%s' och '%s' Details

Please make sure that your JSON arrays contains the fields '%s', '%s', '%s', '%s', and '%s'

Se till att dina JSON-arrayer innehåller fälten '%s', '%s', '%s', '%s' och '%s'

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-14 17:47:41 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No scenario number specified Nummer för scenario saknas Details

No scenario number specified

Nummer för scenario saknas

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-14 17:48:07 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s (%s) %s (%s) Details

%s (%s)

%s (%s)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 06:01:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Simple usage to get the value of current response before any update: %s Enkel användning för att gå värdet av det aktuella svaret före uppdatering: %s Details

Simple usage to get the value of current response before any update: %s

Enkel användning för att gå värdet av det aktuella svaret före uppdatering: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 09:57:53 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The function is used to return a static value of any expression. Funktionen används för att ge ett statiskt värde för ett uttryck. Details

The function is used to return a static value of any expression.

Funktionen används för att ge ett statiskt värde för ett uttryck.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 09:58:10 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Return the equation as a static value even if question are in same group. Returnera ekvationen som ett statistk värde även om frågan är i samma grupp. Details

Return the equation as a static value even if question are in same group.

Returnera ekvationen som ett statistk värde även om frågan är i samma grupp.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 09:58:31 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Answer codes may only contain alphanumeric characters. Svarskoder får bara innehålla alfanumeriska tecken. Details

Answer codes may only contain alphanumeric characters.

Svarskoder får bara innehålla alfanumeriska tecken.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 06:04:37 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Could not determine the database engine version. Please check your credentials. Kunde inte bestämma databasmotorns versionsnummer. Kontrollera dina inloggningsuppgifter. Details

Could not determine the database engine version. Please check your credentials.

Kunde inte bestämma databasmotorns versionsnummer. Kontrollera dina inloggningsuppgifter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 06:04:59 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No matching QID Inget matchande QID Details

No matching QID

Inget matchande QID

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 06:05:12 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File is empty or you selected an invalid character set (%s). Filen är tom eller så valde du en ogiltig teckenuppsättning (%s). Details

File is empty or you selected an invalid character set (%s).

Filen är tom eller så valde du en ogiltig teckenuppsättning (%s).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 06:05:31 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Maximum number of attempts: Största antal tillåtna försök: Details

Maximum number of attempts:

Största antal tillåtna försök:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
IP whitelist: Tillåtna IP-adresser: Details

IP whitelist:

Tillåtna IP-adresser:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Reset participant attempts Nollställ deltagarnas försök Details

Reset participant attempts

Nollställ deltagarnas försök

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 06:05:40 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset failed login attempts of participants to make survey accessible again: Nollställ deltagarnas misslyckade inloggningsförsök för att göra enkäten tillgänglig igen: Details

Reset failed login attempts of participants to make survey accessible again:

Nollställ deltagarnas misslyckade inloggningsförsök för att göra enkäten tillgänglig igen:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-05-01 06:06:18 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 343
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as