GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Albanian

1 84 85 86
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
This survey is currently not active. You will not be able to save your responses. Kjo anketë aktualisht nuk është aktive. Ju nuk do të jeni në gjendje t’i ruani përgjigjet. Details

This survey is currently not active. You will not be able to save your responses.

Kjo anketë aktualisht nuk është aktive. Ju nuk do të jeni në gjendje t’i ruani përgjigjet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:57 GMT
Translated by:
iebner
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
One or more mandatory questions have not been answered. You cannot proceed until these have been completed. Një ose më shumë pyetje të detyrueshme nuk kanë marr përgjigje. Ju nuk mund të vazhdoni për sa kohë këto pyetje nuk janë plotësuar. Details

One or more mandatory questions have not been answered. You cannot proceed until these have been completed.

Një ose më shumë pyetje të detyrueshme nuk kanë marr përgjigje. Ju nuk mund të vazhdoni për sa kohë këto pyetje nuk janë plotësuar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:57 GMT
Translated by:
iebner
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please choose *only one* of the following: Ju lutem zgjedhni *vetëm një* nga: Details

Please choose *only one* of the following:

Ju lutem zgjedhni *vetëm një* nga:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Please choose all that apply and provide a comment: Ju lutem zgjedhni opsionin dhe jepni nje koment: Details

Please choose all that apply and provide a comment:

Ju lutem zgjedhni opsionin dhe jepni nje koment:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:57 GMT
Translated by:
iebner
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please select a user first Ju lutem zgjedhni një përdorues në fillim Details

Please select a user first

Ju lutem zgjedhni një përdorues në fillim

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:57 GMT
Translated by:
iebner
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Directory with the name `%s` already exists - choose another name Direktoria me emrin `%s` ekziston - zgjedhni nje emer tjeter Details

Directory with the name `%s` already exists - choose another name

Direktoria me emrin `%s` ekziston - zgjedhni nje emer tjeter

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:57 GMT
Translated by:
iebner
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please choose... Ju lutem zgjedhni ... Details

Please choose...

Ju lutem zgjedhni ...

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Your survey responses have been recorded. Përgjigjet e këtij pyetësori janë ruajtur. Details

Your survey responses have been recorded.

Përgjigjet e këtij pyetësori janë ruajtur.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 84 85 86
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as