LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,182) Translated (1,270) Untranslated (3,768) Waiting (0) Fuzzy (144) Warnings (1)
1 3 4 5 6 7 85
Prio Original string Translation
Please fill in at least one answer Ju lutem plotësoni të paktën një përgjigje Details

Please fill in at least one answer

Ju lutem plotësoni të paktën një përgjigje
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Please fill in at most %s answers Ju lutem plotësoni të shumtën %s përgjigje Details

Please fill in at most %s answers

Ju lutem plotësoni të shumtën %s përgjigje
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Please fill in at most one answer Ju lutem plotësoni të shumtën një përgjigje Details

Please fill in at most one answer

Ju lutem plotësoni të shumtën një përgjigje
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Please fill in %s answers Ju lutem plotësoni %s përgjigje Details

Please fill in %s answers

Ju lutem plotësoni %s përgjigje
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
The fonts file %s was not found in <limesurvey root folder>/fonts directory. Please, see the txt file for your language in fonts directory to generate the charts. Skedari i fontit %s nuk u gjet ne direktorinë <limesurvey root folder>/fonts. Ju lutem, kontrolloni për skedarin tekst të gjuhës tuaj në direktorinë e fonteve për të gjeneruar grafikët. Details

The fonts file %s was not found in <limesurvey root folder>/fonts directory. Please, see the txt file for your language in fonts directory to generate the charts.

Skedari i fontit %s nuk u gjet ne direktorinë <limesurvey root folder>/fonts. Ju lutem, kontrolloni për skedarin tekst të gjuhës tuaj në direktorinë e fonteve për të gjeneruar grafikët.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Starting in 2.05, variable names should only contain letters and numbers; and may not start with a number. This variable name is deprecated. Duke filluar nga versioni 2.05, emrat e variablave duhet të përmbajnë vetëm shkronja dhe numra, dhe nuk duhet të fillojnë me numër. Ky emër variabli nuk suprotohet më. Details

Starting in 2.05, variable names should only contain letters and numbers; and may not start with a number. This variable name is deprecated.

Duke filluar nga versioni 2.05, emrat e variablave duhet të përmbajnë vetëm shkronja dhe numra, dhe nuk duhet të fillojnë me numër. Ky emër variabli nuk suprotohet më.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
There are no participants to be exported. Nuk ka pjesëmarrës për t'u eksportuar. Details

There are no participants to be exported.

Nuk ka pjesëmarrës për t'u eksportuar.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Default attribute name: Emri i paracaktuar i atributit: Details

Default attribute name:

Emri i paracaktuar i atributit:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Database creation Krijimi i bazës së të dhënave Details

Database creation

Krijimi i bazës së të dhënave
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Zulu Zulu Details

Zulu

Zulu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
File seems empty or has only one line Skedari është bosh ose ka vetëm një rresht Details

File seems empty or has only one line

Skedari është bosh ose ka vetëm një rresht
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
No response lines in your file. Nuk ka rreshta përgjigjesh në skedarin tuaj. Details

No response lines in your file.

Nuk ka rreshta përgjigjesh në skedarin tuaj.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
%s responses were inserted. %s përgjigje u shtuan. Details

%s responses were inserted.

%s përgjigje u shtuan.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
%s responses were updated. %s përgjigje u përditësuan. Details

%s responses were updated.

%s përgjigje u përditësuan.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
%s responses cannot be inserted or updated. %s përgjigje nuk mund të shtohen apo përditësohen. Details

%s responses cannot be inserted or updated.

%s përgjigje nuk mund të shtohen apo përditësohen.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 3 4 5 6 7 85

Export as