GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Albanian

1 2 3 4 86
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Same height for all answer options E njëjta gjatësi për të gjitha opsionet e përgjigjes Details

Same height for all answer options

E njëjta gjatësi për të gjitha opsionet e përgjigjes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Delete one or more participants... Fshi një ose më shume pjesmarrës... Details

Delete one or more participants...

Fshi një ose më shume pjesmarrës...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Question code %s was updated to %s. Kodi i pyetjes %s u përditësua me %s Details

Question code %s was updated to %s.

Kodi i pyetjes %s u përditësua me %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The question could not be imported for the following reasons: Kjo pyetje nuk mund të importohet për arsyet e mëposhtëme: Details

The question could not be imported for the following reasons:

Kjo pyetje nuk mund të importohet për arsyet e mëposhtëme:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cancel editing Anulo ndryshimet Details

Cancel editing

Anulo ndryshimet

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There are two ways to stop a survey. Please read carefully about the two options below and choose the right one for you. Ka dy mënyra për të ndaluar një anketë. Ju lutem lexoni me kujdes dy opsionet e mëposhtëme dhe zgjidhni më të përshtatshmen për rastin tuaj. Details

There are two ways to stop a survey. Please read carefully about the two options below and choose the right one for you.

Ka dy mënyra për të ndaluar një anketë. Ju lutem lexoni me kujdes dy opsionet e mëposhtëme dhe zgjidhni më të përshtatshmen për rastin tuaj.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
All responses are not accessible anymore with LimeSurvey. Të gjitha përgjigjet nuk janë më të aksesueshme me LimeSurvey. Details

All responses are not accessible anymore with LimeSurvey.

Të gjitha përgjigjet nuk janë më të aksesueshme me LimeSurvey.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Total responses Përgjegjjet totale Details

Total responses

Përgjegjjet totale

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Full responses Përgjegjjet e plota Details

Full responses

Përgjegjjet e plota

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Incomplete responses Përgjegjet e mangëta Details

Incomplete responses

Përgjegjet e mangëta

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s records where the number of fields does not match %s rekorde ku numri i fushave nuk përkon Details

%s records where the number of fields does not match

%s rekorde ku numri i fushave nuk përkon

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:57 GMT
Translated by:
Helda
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Line %s: Fields found: %s Expected: %s Rreshti %s: Fusha të gjetura: %s Të pritshme: %s Details

Line %s: Fields found: %s Expected: %s

Rreshti %s: Fusha të gjetura: %s Të pritshme: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:57 GMT
Translated by:
Helda
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
URL for a respondent to opt-in to this survey Adresa pët heqjen dorë nga plotësimi Details

URL for a respondent to opt-in to this survey

Adresa pët heqjen dorë nga plotësimi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:57 GMT
Translated by:
Helda
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This action need confirmation. Nevojitet konfirmimi për këtë veprim. Details

This action need confirmation.

Nevojitet konfirmimi për këtë veprim.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Size Madhësia Details

Size

Madhësia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-07 08:06:56 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 86
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as