GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Albanian

1 3 4 5 6 7 10
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Please confirm the access code by answering the security question below and click continue. Ju lutem beni konfirmimin duke ju pergjigjur pyetjes se sigurise dhe klikoni vazhdo! Details

Please confirm the access code by answering the security question below and click continue.

Ju lutem beni konfirmimin duke ju pergjigjur pyetjes se sigurise dhe klikoni vazhdo!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:49 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Root URL: URL kryesore Details

Root URL:

URL kryesore

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:49 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please rank all items. Te lutem rradhit gjithe ceshtjet Details

Please rank all items.

Te lutem rradhit gjithe ceshtjet

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:49 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Showing filtered results Tregimi i rezultateve te filtruara Details

Showing filtered results

Tregimi i rezultateve te filtruara

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:49 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There are more emails pending than can be sent in one batch. Continue sending emails by clicking below. Ka me shume email ne pritje sesa mund te dergohen me nje turn pune. Dergoji ato duke klikuar me poshte. Details

There are more emails pending than can be sent in one batch. Continue sending emails by clicking below.

Ka me shume email ne pritje sesa mund te dergohen me nje turn pune. Dergoji ato duke klikuar me poshte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:50 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View summary of all available fields: Shikoni permbledhjen e te gjitha fushave te disponueshme Details

View summary of all available fields:

Shikoni permbledhjen e te gjitha fushave te disponueshme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:50 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Number greater than: Numer me i madh se Details

Number greater than:

Numer me i madh se

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Please be patient and try again in about 5 minutes. Ju lutemi bëheni i kujdesëshëm dhe provoni përsëri brenda 10 minutave. Details

Please be patient and try again in about 5 minutes.

Ju lutemi bëheni i kujdesëshëm dhe provoni përsëri brenda 10 minutave.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:50 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can't save changes because the theme directory is not writable. Ju nuk mund ti ruani ndryshimet sepse direktoriumi i shabllonit nuk të jep mundësinë të shkruash. Details

You can't save changes because the theme directory is not writable.

Ju nuk mund ti ruani ndryshimet sepse direktoriumi i shabllonit nuk të jep mundësinë të shkruash.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:50 GMT
Translated by:
Albana (acanga)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please change the directory permissions of the folder %s in order to preview themes. Ju lutemi ndryshoni lejet e direktoriumit për skedarin %s ne menyre që të shikoni shabllonet. Details

Please change the directory permissions of the folder %s in order to preview themes.

Ju lutemi ndryshoni lejet e direktoriumit për skedarin %s ne menyre që të shikoni shabllonet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:50 GMT
Translated by:
Albana (acanga)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This is a standard theme. Shënim: Ky është një shabllon standart. Details

Note: This is a standard theme.

Shënim: Ky është një shabllon standart.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:50 GMT
Translated by:
Albana (acanga)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
My personal settings Konfigurimet tuaja personale Details

My personal settings

Konfigurimet tuaja personale

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:50 GMT
Translated by:
Albana (acanga)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete this theme? Jeni i sigurt që dëshironi të fshini këtë shabllon? Details

Are you sure you want to delete this theme?

Jeni i sigurt që dëshironi të fshini këtë shabllon?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:51 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add new quota Shto një kuotë të re Details

Add new quota

Shto një kuotë të re

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:06:51 GMT
Translated by:
Florian Nika (florianika)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Some questions have been disabled Disa pyetje janë ç'aktivizuar Details

Some questions have been disabled

Disa pyetje janë ç'aktivizuar

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 3 4 5 6 7 10
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as