GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Slovenian

1 2 3 4 5 16
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses. Če ste uporabili identifikacijski žeton za dostop do te ankete, bodite prepričani, da ta žeton ne bo shranjen skupaj z vašimi odgovori. Upravlja se v ločeni bazi podatkov in bo posodobljen le, da bo pokazal, ali ste to raziskavo dokončali ali ne. Ni nobenega načina ujemanja identifikacijskih žetonov z odgovori. Details

If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses.

Če ste uporabili identifikacijski žeton za dostop do te ankete, bodite prepričani, da ta žeton ne bo shranjen skupaj z vašimi odgovori. Upravlja se v ločeni bazi podatkov in bo posodobljen le, da bo pokazal, ali ste to raziskavo dokončali ali ne. Ni nobenega načina ujemanja identifikacijskih žetonov z odgovori.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
DB backup created: Ustvarjene varnostne kopije: %s Details

DB backup created:

Ustvarjene varnostne kopije: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:51 GMT
Translated by:
dusan
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The data received seems incomplete. This usually happens due to server limitations ( PHP setting max_input_vars) - please contact your system administrator. Vsa podvprašanja niso bila shranjena. To se običajno zgodi zaradi omejitev strežnika (PHP nastavitev max_input_vars). Prosimo, obrnite se na svojega sistemskega skrbnika. Details

The data received seems incomplete. This usually happens due to server limitations ( PHP setting max_input_vars) - please contact your system administrator.

Vsa podvprašanja niso bila shranjena. To se običajno zgodi zaradi omejitev strežnika (PHP nastavitev max_input_vars). Prosimo, obrnite se na svojega sistemskega skrbnika.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:45 GMT
Translated by:
dusan
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Participant Anketiranci Details

Participant

Anketiranci

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator. Knjižnica imap PHP ni nameščena. Prosimo, obrnite se na svojega sistemskega skrbnika. Details

The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator.

Knjižnica imap PHP ni nameščena. Prosimo, obrnite se na svojega sistemskega skrbnika.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:45 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your email address: Vaš e-poštni naslov Details

Your email address:

Vaš e-poštni naslov

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Repeat password: Ponovi geslo Details

Repeat password:

Ponovi geslo

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The response timings table has been renamed to: %s Tabela meritev odzivnih časov je bila preimenovana v: Details

The response timings table has been renamed to: %s

Tabela meritev odzivnih časov je bila preimenovana v:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:49 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This question has missing subquestions. Vprašanje nima podvprašanj Details

This question has missing subquestions.

Vprašanje nima podvprašanj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:42 GMT
Translated by:
kaysersoze
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Ogled osebe v osrednji podatkovni zbirki anketirancev Details

View this participant in the central participants database

Ogled osebe v osrednji podatkovni zbirki anketirancev

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:45 GMT
Translated by:
dusan
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force the choice list and the rank list to have the same height. Izbirni seznam in rangirni seznam naj imata enako višino Details

Force the choice list and the rank list to have the same height.

Izbirni seznam in rangirni seznam naj imata enako višino

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:42 GMT
Translated by:
Aambro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File extension: Končnica datoteke Details

File extension:

Končnica datoteke

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:42 GMT
Translated by:
kaysersoze
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists? Prepiši obstoječo vrednost atributa žetona, če anketiranec že obstaja? Details

Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists?

Prepiši obstoječo vrednost atributa žetona, če anketiranec že obstaja?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:45 GMT
Translated by:
dusan
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found? Prepiši obstoječo vrednost atributa žetona, če je najden podvojen anketiranec? Details

Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found?

Prepiši obstoječo vrednost atributa žetona, če je najden podvojen anketiranec?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:45 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one Preslikaj svoje atribute žetona na obstoječi atribut anketiranca ali ustvari novega Details

Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one

Preslikaj svoje atribute žetona na obstoječi atribut anketiranca ali ustvari novega

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:45 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 16
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as