LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Slovenian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,252) Translated (3,765) Untranslated (1,396) Waiting (0) Fuzzy (97) Warnings (1)
1 2 3 7
Prio Original string Translation
This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available. Ta anketna skupina je prikazana uporabnikom s katerimkoli dovoljenjem za anketno skupino, uporabnikom s katerimkoli dovoljenjem za eno anketo znotraj te skupine ali če je bila ta skupina konfigurirana tako, da je na voljo. Details

This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available.

Ta anketna skupina je prikazana uporabnikom s katerimkoli dovoljenjem za anketno skupino, uporabnikom s katerimkoli dovoljenjem za eno anketo znotraj te skupine ali če je bila ta skupina konfigurirana tako, da je na voljo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:33:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it Načini vzdrževanja: Izklop Mehko zaklepanje – udeleženci lahko dokončajo začete ankete, vendar novi udeleženci niso dovoljeni Popolno zaklepanje – noben udeleženec ne sme izpolniti ankete, tudi če jo je že začel izpolnjevati Details

Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it

Načini vzdrževanja: Izklop Mehko zaklepanje – udeleženci lahko dokončajo začete ankete, vendar novi udeleženci niso dovoljeni Popolno zaklepanje – noben udeleženec ne sme izpolniti ankete, tudi če jo je že začel izpolnjevati
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:33:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix. Če želite določiti povezavo do pravilnika o zasebnosti, nastavite »Prikaži besedilo pravilnika o zasebnosti z obveznim potrditvenim poljem« v »Strnljivo besedilo« ter uporabite označbi mesta {STARTPOLICYLINK} in {ENDPOLICYLINK} v polju »Oznaka potrditvenega polja pravilnika o zasebnosti«, da določite povezavo, ki odpre pojavno okno s pravilnikom. Če ne uporabite označbo mesta, bo na voljo dodatek. Details

If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix.

Če želite določiti povezavo do pravilnika o zasebnosti, nastavite »Prikaži besedilo pravilnika o zasebnosti z obveznim potrditvenim poljem« v »Strnljivo besedilo« ter uporabite označbi mesta {STARTPOLICYLINK} in {ENDPOLICYLINK} v polju »Oznaka potrditvenega polja pravilnika o zasebnosti«, da določite povezavo, ki odpre pojavno okno s pravilnikom. Če ne uporabite označbo mesta, bo na voljo dodatek.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:33:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Use a fontawesome classname, or a link to the image. Uporabite ime razreda Font Awesome ali povezavo do slike. Details

Use a fontawesome classname, or a link to the image.

Uporabite ime razreda Font Awesome ali povezavo do slike.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:33:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Group can't be deleted because of depending conditions Skupina ne more biti izbrisana zaradi odvisnih pogojev. Details

Group can't be deleted because of depending conditions

Skupina ne more biti izbrisana zaradi odvisnih pogojev.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:40:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Ivan Verdenik (senior)
References:
Priority:
normal
More links:
There are %s questions in this survey. Ta anketa vsebuje %s vprašanj. Details

There are %s questions in this survey.

Ta anketa vsebuje %s vprašanj.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-01 15:35:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
junoslukan
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
No shared participants found Ni najdenih skupnih udeležencev Details

No shared participants found

Ni najdenih skupnih udeležencev
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:40:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lado
References:
Priority:
normal
More links:
Are you sure you want to delete this user group? Ali si prepričan, da želiš izbrisati to uporabniško skupino? Details

Are you sure you want to delete this user group?

Ali si prepričan, da želiš izbrisati to uporabniško skupino?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:40:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lado
References:
Priority:
normal
More links:
Create a new survey by clicking on the %s icon. Ustvari novo anketo s klikom na %s ikono. Details

Create a new survey by clicking on the %s icon.

Ustvari novo anketo s klikom na %s ikono.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:40:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lado
References:
Priority:
normal
More links:
An unknown error occurred. Pojavila se je neznana napaka. Details

An unknown error occurred.

Pojavila se je neznana napaka.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:40:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lado
References:
Priority:
normal
More links:
With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link), their previous answers will be reloaded. Ko odgovori niso anonimizirani (ko je polje tabele udeležencev ankete »Uporabi levo« nastavljeno na 1) in če udeleženec zapre anketo in jo ponovno odpre (z uporabo povezave ankete), bodo njegovi prejšnji odgovori ponovno naloženi. Details

With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link), their previous answers will be reloaded.

Ko odgovori niso anonimizirani (ko je polje tabele udeležencev ankete »Uporabi levo« nastavljeno na 1) in če udeleženec zapre anketo in jo ponovno odpre (z uporabo povezave ankete), bodo njegovi prejšnji odgovori ponovno naloženi.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:33:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If participant-based response persistence is enabled then a participant can update their responses after completion, otherwise a participant can add new responses without restriction. Če je omogočena vztrajnost odgovora udeležencev, lahko udeleženec posodobi svoje odgovore po zaključku, sicer lahko udeleženec doda nove odgovore brez omejitev. Details

If participant-based response persistence is enabled then a participant can update their responses after completion, otherwise a participant can add new responses without restriction.

Če je omogočena vztrajnost odgovora udeležencev, lahko udeleženec posodobi svoje odgovore po zaključku, sicer lahko udeleženec doda nove odgovore brez omejitev.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:33:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Sorry, there are no supported question types in this survey. Oprostite, v tej anketi ni nobenih podprtih vprašanj. Details

Sorry, there are no supported question types in this survey.

Oprostite, v tej anketi ni nobenih podprtih vprašanj.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:40:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You can't copy a question if the survey is active. Vprašanja ne morete kopirata, če je anketa aktivna. Details

You can't copy a question if the survey is active.

Vprašanja ne morete kopirata, če je anketa aktivna.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:40:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You don't have the permission to activate participants. Žal nimate pravic za aktiviranje žetonov. Details

You don't have the permission to activate participants.

Žal nimate pravic za aktiviranje žetonov.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:40:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 7

Export as