LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (5,200) Translated (5,200) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 5 6 7 8 9 347
Prio Original string Translation
Expiration date can't be lower than the start date Dátum vypršania platnosti nemôže predchádzať dátum začiatku Details

Expiration date can't be lower than the start date

Dátum vypršania platnosti nemôže predchádzať dátum začiatku
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-16 18:11:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
The next step (editing the 'FILE=' line) is only necessary when you have selected a SPSS version without Python. If you selected the version for SPSS with the Python plugin / Essentials, just save the syntax and the data file in the same folder. If you use Python 3 you need to edit the syntax file: replace the line 'begin program.' with 'begin program PYTHON3.'. The full path will be automatically detected when you run the syntax. Ďalší krok (úprava riadku 'FILE=') je potrebný len vtedy, keď ste vybrali verziu SPSS bez Pythonu. Ak ste vybrali verziu pre SPSS s Python pluginom / Essentials, stačí uložiť syntax a dátový súbor do rovnakého priečinka. Ak používate Python 3, musíte upraviť súbor syntaxe: nahraďte riadok 'begin program.' za 'begin program PYTHON3.'. Pri spustení syntaxe sa automaticky zistí úplná cesta. Details

The next step (editing the 'FILE=' line) is only necessary when you have selected a SPSS version without Python. If you selected the version for SPSS with the Python plugin / Essentials, just save the syntax and the data file in the same folder. If you use Python 3 you need to edit the syntax file: replace the line 'begin program.' with 'begin program PYTHON3.'. The full path will be automatically detected when you run the syntax.

Ďalší krok (úprava riadku 'FILE=') je potrebný len vtedy, keď ste vybrali verziu SPSS bez Pythonu. Ak ste vybrali verziu pre SPSS s Python pluginom / Essentials, stačí uložiť syntax a dátový súbor do rovnakého priečinka. Ak používate Python 3, musíte upraviť súbor syntaxe: nahraďte riadok 'begin program.' za 'begin program PYTHON3.'. Pri spustení syntaxe sa automaticky zistí úplná cesta.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-17 07:20:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Question help text position Pozícia nápovedy k otázke Details

Question help text position

Pozícia nápovedy k otázke
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-16 10:54:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
The code of the answer option after which the 'Other:' option will be placed if the position is set to 'After specific answer option' Kód možnosti odpovede, po ktorej sa umiestni možnosť 'Iné:', ak je jej pozícia nastavená na 'Po konkrétnej možnosti odpovede' Details

The code of the answer option after which the 'Other:' option will be placed if the position is set to 'After specific answer option'

Kód možnosti odpovede, po ktorej sa umiestni možnosť 'Iné:', ak je jej pozícia nastavená na 'Po konkrétnej možnosti odpovede'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:12:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Answer code for 'After specific answer option' Kód odpovede pre 'Po konkrétnej možnosti odpovede' Details

Answer code for 'After specific answer option'

Kód odpovede pre 'Po konkrétnej možnosti odpovede'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:12:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Indicates where the 'Other' option should be placed Určuje, kde by mala byť umiestnená možnosť 'Iné' Details

Indicates where the 'Other' option should be placed

Určuje, kde by mala byť umiestnená možnosť 'Iné'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:12:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Specify how array-filtered sub-questions should be displayed Určuje, ako sa majú zobraziť podotázky filtrované podľa poľa Details

Specify how array-filtered sub-questions should be displayed

Určuje, ako sa majú zobraziť podotázky filtrované podľa poľa
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:13:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
After specific subquestion Po konkrétnej podotázke Details

After specific subquestion

Po konkrétnej podotázke
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:13:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Condition help for printable survey Podmienka pomocníka pre tlač prieskumu Details

Condition help for printable survey

Podmienka pomocníka pre tlač prieskumu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-18 12:36:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Require at least one special character Vyžaduje sa aspoň jeden špeciálny znak Details

Require at least one special character

Vyžaduje sa aspoň jeden špeciálny znak
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-11 13:07:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Preview the survey with this participant Ukážka prieskumu s týmto respondentom Details

Preview the survey with this participant

Ukážka prieskumu s týmto respondentom
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-02 20:35:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Check password when use “Save and return later” feature Pri použití funkcie „Uložiť a vrátiť sa neskôr“ skontrolovať heslo Details

Check password when use “Save and return later” feature

Pri použití funkcie „Uložiť a vrátiť sa neskôr“ skontrolovať heslo
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-02 20:35:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Password requirements for “Save and return later” feature Požiadavok na heslo pre funkciu „Uložiť a vrátiť sa neskôr“. Details

Password requirements for “Save and return later” feature

Požiadavok na heslo pre funkciu „Uložiť a vrátiť sa neskôr“.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-02 20:35:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Password requirements for administration login Požiadavok na heslo pre prihlásenie do administrácie Details

Password requirements for administration login

Požiadavok na heslo pre prihlásenie do administrácie
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-02 20:36:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
QCode / Answer Code / ID QCode / Kód odpovede / ID Details

QCode / Answer Code / ID

QCode / Kód odpovede / ID
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-02 20:36:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 5 6 7 8 9 347

Export as