LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (5,182) Translated (5,182) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 5 6 346
Prio Original string Translation
Question theme has been successfully converted to the latest LimeSurvey version. Motív otázky bol úspešne prevedený do najnovšej verzie LimeSurvey. Details

Question theme has been successfully converted to the latest LimeSurvey version.

Motív otázky bol úspešne prevedený do najnovšej verzie LimeSurvey.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-23 06:32:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Email language Jazyk e-mailu Details

Email language

Jazyk e-mailu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-23 06:17:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Email type Typ e-mailu Details

Email type

Typ e-mailu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-22 13:21:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Recipient Príjemca Details

Recipient

Príjemca
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-23 06:17:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
View and resend failed email notifications Zobraziť a opätovné odoslať neúspešné e-mailové upozornenia Details

View and resend failed email notifications

Zobraziť a opätovné odoslať neúspešné e-mailové upozornenia
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-23 11:27:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Update failed, could not save. Aktualizácia zlyhala, uloženie sa nepodarilo. Details

Update failed, could not save.

Aktualizácia zlyhala, uloženie sa nepodarilo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-23 11:26:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
No match could be found for selection Nebola nájdená žiadna zhoda pre výber Details

No match could be found for selection

Nebola nájdená žiadna zhoda pre výber
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-23 11:39:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Expiration date can't be lower than the start date Dátum vypršania platnosti nemôže predchádzať dátum začiatku Details

Expiration date can't be lower than the start date

Dátum vypršania platnosti nemôže predchádzať dátum začiatku
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-16 18:11:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
The next step (editing the 'FILE=' line) is only necessary when you have selected a SPSS version without Python. If you selected the version for SPSS with the Python plugin / Essentials, just save the syntax and the data file in the same folder. If you use Python 3 you need to edit the syntax file: replace the line 'begin program.' with 'begin program PYTHON3.'. The full path will be automatically detected when you run the syntax. Ďalší krok (úprava riadku 'FILE=') je potrebný len vtedy, keď ste vybrali verziu SPSS bez Pythonu. Ak ste vybrali verziu pre SPSS s Python pluginom / Essentials, stačí uložiť syntax a dátový súbor do rovnakého priečinka. Ak používate Python 3, musíte upraviť súbor syntaxe: nahraďte riadok 'begin program.' za 'begin program PYTHON3.'. Pri spustení syntaxe sa automaticky zistí úplná cesta. Details

The next step (editing the 'FILE=' line) is only necessary when you have selected a SPSS version without Python. If you selected the version for SPSS with the Python plugin / Essentials, just save the syntax and the data file in the same folder. If you use Python 3 you need to edit the syntax file: replace the line 'begin program.' with 'begin program PYTHON3.'. The full path will be automatically detected when you run the syntax.

Ďalší krok (úprava riadku 'FILE=') je potrebný len vtedy, keď ste vybrali verziu SPSS bez Pythonu. Ak ste vybrali verziu pre SPSS s Python pluginom / Essentials, stačí uložiť syntax a dátový súbor do rovnakého priečinka. Ak používate Python 3, musíte upraviť súbor syntaxe: nahraďte riadok 'begin program.' za 'begin program PYTHON3.'. Pri spustení syntaxe sa automaticky zistí úplná cesta.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-17 07:20:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Question help text position Pozícia nápovedy k otázke Details

Question help text position

Pozícia nápovedy k otázke
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-08-16 10:54:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
The code of the answer option after which the 'Other:' option will be placed if the position is set to 'After specific answer option' Kód možnosti odpovede, po ktorej sa umiestni možnosť 'Iné:', ak je jej pozícia nastavená na 'Po konkrétnej možnosti odpovede' Details

The code of the answer option after which the 'Other:' option will be placed if the position is set to 'After specific answer option'

Kód možnosti odpovede, po ktorej sa umiestni možnosť 'Iné:', ak je jej pozícia nastavená na 'Po konkrétnej možnosti odpovede'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:12:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Answer code for 'After specific answer option' Kód odpovede pre 'Po konkrétnej možnosti odpovede' Details

Answer code for 'After specific answer option'

Kód odpovede pre 'Po konkrétnej možnosti odpovede'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:12:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Indicates where the 'Other' option should be placed Určuje, kde by mala byť umiestnená možnosť 'Iné' Details

Indicates where the 'Other' option should be placed

Určuje, kde by mala byť umiestnená možnosť 'Iné'
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:12:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Specify how array-filtered sub-questions should be displayed Určuje, ako sa majú zobraziť podotázky filtrované podľa poľa Details

Specify how array-filtered sub-questions should be displayed

Určuje, ako sa majú zobraziť podotázky filtrované podľa poľa
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:13:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
After specific subquestion Po konkrétnej podotázke Details

After specific subquestion

Po konkrétnej podotázke
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-07-25 09:13:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 6 346

Export as