LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (5,167) Translated (5,159) Untranslated (8) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 5 344
Prio Original string Translation
Simple usage to get the value of current response before any update: %s Snadné získanie hodnoty aktuálnej odpovede pred akoukoľvek aktualizáciou: %s Details

Simple usage to get the value of current response before any update: %s

Snadné získanie hodnoty aktuálnej odpovede pred akoukoľvek aktualizáciou: %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-04-28 06:47:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
The function is used to return a static value of any expression. Funkcia sa používa na vrátenie statickej hodnoty ľubovoľného výrazu. Details

The function is used to return a static value of any expression.

Funkcia sa používa na vrátenie statickej hodnoty ľubovoľného výrazu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-04-28 06:47:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Return the equation as a static value even if question are in same group. Vráti rovnicu ako statickú hodnotu, aj keď sú otázky v rovnakej skupine. Details

Return the equation as a static value even if question are in same group.

Vráti rovnicu ako statickú hodnotu, aj keď sú otázky v rovnakej skupine.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-04-28 06:47:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Answer codes may only contain alphanumeric characters. Kódy odpovedí môžu obsahovať iba alfanumerické znaky. Details

Answer codes may only contain alphanumeric characters.

Kódy odpovedí môžu obsahovať iba alfanumerické znaky.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-04-12 07:40:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Could not determine the database engine version. Please check your credentials. Nepodarilo sa určiť verziu databázového stroja. Skontrolujte svoje poverenia. Details

Could not determine the database engine version. Please check your credentials.

Nepodarilo sa určiť verziu databázového stroja. Skontrolujte svoje poverenia.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-04-12 07:40:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
No matching QID Žiadne zodpovedajúce QID Details

No matching QID

Žiadne zodpovedajúce QID
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-03-29 06:59:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
File is empty or you selected an invalid character set (%s). Súbor je prázdny alebo ste vybrali neplatnú znakovú sadu (%s). Details

File is empty or you selected an invalid character set (%s).

Súbor je prázdny alebo ste vybrali neplatnú znakovú sadu (%s).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-03-26 09:40:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Reset participant attempts Resetovať pokusy respondentov Details

Reset participant attempts

Resetovať pokusy respondentov
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-03-26 09:40:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Reset failed login attempts of participants to make survey accessible again: Resetovať všetky neúspešné pokusy o prihlásenie, aby bol prieskum opäť prístupný: Details

Reset failed login attempts of participants to make survey accessible again:

Resetovať všetky neúspešné pokusy o prihlásenie, aby bol prieskum opäť prístupný:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-03-26 09:40:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Brute-force protection for survey participation Ochrana účasti na prieskume pred útokom hrubou silou Details

Brute-force protection for survey participation

Ochrana účasti na prieskume pred útokom hrubou silou
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-03-26 09:42:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Lockout time in seconds (after maximum number of attempts): Čas uzamknutia v sekundách (po maximálnom počte pokusov): Details

Lockout time in seconds (after maximum number of attempts):

Čas uzamknutia v sekundách (po maximálnom počte pokusov):
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-03-26 09:42:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Maximum number of attempts: Maximálny počet pokusov: Details

Maximum number of attempts:

Maximálny počet pokusov:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-03-26 09:42:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
IP whitelist: Zoznam povolených adries IP: Details

IP whitelist:

Zoznam povolených adries IP:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-03-26 09:42:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Brute-force protection for administration Ochrana administrácie pred útoky hrubou silou Details

Brute-force protection for administration

Ochrana administrácie pred útoky hrubou silou
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-03-26 09:44:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Failed login attempts of participants have been reset. Neúspešné pokusy respondentov o prihlásenie boli resetované. Details

Failed login attempts of participants have been reset.

Neúspešné pokusy respondentov o prihlásenie boli resetované.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-05-26 08:43:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 344

Export as