GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Slovak

1 2 3 4 5 14
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Your email address: Vaša e-mailová adresa Details

Your email address:

Vaša e-mailová adresa

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Repeat password: Opakujte heslo Details

Repeat password:

Opakujte heslo

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This question has missing subquestions. Táto otázka nemá žiadne podotázky. Details

This question has missing subquestions.

Táto otázka nemá žiadne podotázky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:09 GMT
Translated by:
wargo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Zobraziť túto osobu v databáze všetkých respondentov Details

View this participant in the central participants database

Zobraziť túto osobu v databáze všetkých respondentov

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:11 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force the choice list and the rank list to have the same height. Vynútit, aby záznamy volieb a poradía maly rovnakú výšku Details

Force the choice list and the rank list to have the same height.

Vynútit, aby záznamy volieb a poradía maly rovnakú výšku

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:09 GMT
Translated by:
wargo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found? Prepísať existujúce hodnoty prístupových kódov, ak sa našiel duplicitný respondent? Details

Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found?

Prepísať existujúce hodnoty prístupových kódov, ak sa našiel duplicitný respondent?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:11 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File extension: Prípona súboru Details

File extension:

Prípona súboru

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:11 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one Preskúmajte atribúty vašich prístupových kódov podľa atribútov existujúcich respondentov alebo vytvorte nové Details

Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one

Preskúmajte atribúty vašich prístupových kódov podľa atribútov existujúcich respondentov alebo vytvorte nové

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:11 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists? Prepísať existujúce hodnoty atribútov prístupových kódov, ak už respondent existuje? Details

Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists?

Prepísať existujúce hodnoty atribútov prístupových kódov, ak už respondent existuje?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:11 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Standard participant fields cannot be automatically mapped Poznámka: Štandardné polia prístupových kódov nemôžu byť automaticky mapované Details

Note: Standard participant fields cannot be automatically mapped

Poznámka: Štandardné polia prístupových kódov nemôžu byť automaticky mapované

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:11 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only %s new dummy participants were added after %s trials. Iba %s nových fiktívnych prístupových kódov bolo pridaných po %s pokusoch. Details

Only %s new dummy participants were added after %s trials.

Iba %s nových fiktívnych prístupových kódov bolo pridaných po %s pokusoch.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:11 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Specify how array-filtered subquestions should be displayed Určte, ako by mali byť zobrazené vyfiltrované podotázky Details

Specify how array-filtered subquestions should be displayed

Určte, ako by mali byť zobrazené vyfiltrované podotázky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:11 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File %s couldn't be deleted. Please check the permissions on the /upload/themes folder Súbor %s nie je možné vymazať. Skontrolujte, prosím, povolenia v priečinku /upload/template Details

File %s couldn't be deleted. Please check the permissions on the /upload/themes folder

Súbor %s nie je možné vymazať. Skontrolujte, prosím, povolenia v priečinku /upload/template

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:11 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Delete all incomplete responses that correspond to a participant for which a completed response is already recorded Zmazať všetky nekompletné odpovede, ktoré prináležia tokenu, pre ktorý už sú zaznamenané kompletné odpovede Details

Delete all incomplete responses that correspond to a participant for which a completed response is already recorded

Zmazať všetky nekompletné odpovede, ktoré prináležia tokenu, pre ktorý už sú zaznamenané kompletné odpovede

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:06 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset all your participants to the 'not used' state Nastaviť všetky tokeny-identifikátory na stav "nepoužité" Details

Reset all your participants to the 'not used' state

Nastaviť všetky tokeny-identifikátory na stav "nepoužité"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:40:06 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 14
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as