GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Polish (Informal)

1 2 3 4 337
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Save & close Zapisz i zamknij Details

Save & close

Zapisz i zamknij

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:36:26 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If enabled, the submission time of a response will be recorded. Jeśli ta opcja jest włączona, zostanie zapisany czas przesłania odpowiedzi. Details

If enabled, the submission time of a response will be recorded.

Jeśli ta opcja jest włączona, zostanie zapisany czas przesłania odpowiedzi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:36:55 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you really want to unshare this participant? Na pewno chcesz cofnąć udostępnianie tego uczestnika? Details

Do you really want to unshare this participant?

Na pewno chcesz cofnąć udostępnianie tego uczestnika?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:37:26 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unshare Anuluj udostępnianie Details

Unshare

Anuluj udostępnianie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:37:52 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unshare this participant Anuluj udostępnianie tego uczestnika Details

Unshare this participant

Anuluj udostępnianie tego uczestnika

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:37:56 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tip: Please note that you need to <strong>deactivate</strong> a survey if you want to <strong>add</strong> or <strong>delete</strong> groups/questions or <strong>change</strong> any of the settings above. The changes will cause all collected data from respondents to be moved and archived. Wskazówka: Pamiętaj, że musisz <strong>dezaktywować</strong> ankietę, jeśli chcesz <strong>dodać</strong> lub <strong>usunąć</strong> grupy/pytania lub <strong>zmienić</strong> dowolne z powyższych ustawień. Zmiany te spowodują, że wszystkie zebrane dane od respondentów zostaną przeniesione i zarchiwizowane. Details

Tip: Please note that you need to <strong>deactivate</strong> a survey if you want to <strong>add</strong> or <strong>delete</strong> groups/questions or <strong>change</strong> any of the settings above. The changes will cause all collected data from respondents to be moved and archived.

Wskazówka: Pamiętaj, że musisz <strong>dezaktywować</strong> ankietę, jeśli chcesz <strong>dodać</strong> lub <strong>usunąć</strong> grupy/pytania lub <strong>zmienić</strong> dowolne z powyższych ustawień. Zmiany te spowodują, że wszystkie zebrane dane od respondentów zostaną przeniesione i zarchiwizowane.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:40:09 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Once a survey has been activated you can no longer <strong>add</strong> or <strong>delete</strong> questions, questions groups, or subquestions. You will be <strong>still able to edit</strong> questions, questions groups, or subquestions. Po aktywowaniu ankiety nie można już <strong>dodawać</strong> ani <strong>usuwać</strong> pytań, grup pytań lub subpytań. Nadal <strong>będzie można edytować</strong> pytania, grupy pytań lub subpytania. Details

Once a survey has been activated you can no longer <strong>add</strong> or <strong>delete</strong> questions, questions groups, or subquestions. You will be <strong>still able to edit</strong> questions, questions groups, or subquestions.

Po aktywowaniu ankiety nie można już <strong>dodawać</strong> ani <strong>usuwać</strong> pytań, grup pytań lub subpytań. Nadal <strong>będzie można edytować</strong> pytania, grupy pytań lub subpytania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:42:22 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please notice you haven't answered this question. Still, you can continue without answering. Proszę zauważyć, że nie odpowiedziałeś/aś na to pytanie. Mimo to, możesz kontynuować bez odpowiadania. Details

Please notice you haven't answered this question. Still, you can continue without answering.

Proszę zauważyć, że nie odpowiedziałeś/aś na to pytanie. Mimo to, możesz kontynuować bez odpowiadania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:43:40 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restore default Przywróć wartości domyślne Details

Restore default

Przywróć wartości domyślne

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:44:41 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Really restore the default survey menus (survey menu entries)? Naprawdę przywrócić domyślne menu ankiety (wpisy menu ankiety)? Details

Really restore the default survey menus (survey menu entries)?

Naprawdę przywrócić domyślne menu ankiety (wpisy menu ankiety)?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-18 09:44:46 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your database is already up to date. Please go back to the %smain menu%s. Twoja baza danych jest już aktualna. Wróć do %smenu głównego%s. Details

Your database is already up to date. Please go back to the %smain menu%s.

Twoja baza danych jest już aktualna. Wróć do %smenu głównego%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-18 09:44:54 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No question specified. Nie podano pytania. Details

No question specified.

Nie podano pytania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-16 10:36:19 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission on survey (delete). Read permission is used to give access to this group. Uprawnienie do ankiety (usuń). Uprawnienie do odczytu jest używane do przyznania dostępu do tej grupy. Details

Permission on survey (delete). Read permission is used to give access to this group.

Uprawnienie do ankiety (usuń). Uprawnienie do odczytu jest używane do przyznania dostępu do tej grupy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-16 10:37:19 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No XML config loaded Nie załadowano konfiguracji XML Details

No XML config loaded

Nie załadowano konfiguracji XML

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-16 10:37:45 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SPSS (.sav) SPSS (.sav) Details

SPSS (.sav)

SPSS (.sav)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-16 10:37:48 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 337
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as