GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Polish

1 2 3 4 334
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Delete the box Usuń ramkę Details

Delete the box

Usuń ramkę

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-30 10:10:06 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Link survey on %spublic index page%s: Podlinkuj ankietę na %spublicznej stronie indeksu%s: Details

Link survey on %spublic index page%s:

Podlinkuj ankietę na %spublicznej stronie indeksu%s:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-18 10:45:41 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Global survey Globalna ankieta Details

Global survey

Globalna ankieta

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-30 10:11:11 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User roles Role użytkowników Details

User roles

Role użytkowników

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-18 10:49:53 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Data integrity Integralność danych Details

Data integrity

Integralność danych

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-18 10:49:55 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The next step (editing the 'FILE=' line) is only necessary when you have selected a SPSS version without Python. If you selected the version for SPSS with the Python plugin / Essentials, just save the syntax and the data file in the same folder. The full path will be automatically detected when you run the syntax. Następny krok (edycja wiersza 'FILE=') jest konieczny tylko wtedy, gdy wybrano wersję SPSS bez Pythona. Jeśli wybrałeś/aś wersję dla SPSS z wtyczką Python / Essentials, po prostu zapisz pliki poleceń i danych w tym samym folderze. Pełna ścieżka zostanie automatycznie wykryta po uruchomieniu pliku poleceń. Details

The next step (editing the 'FILE=' line) is only necessary when you have selected a SPSS version without Python. If you selected the version for SPSS with the Python plugin / Essentials, just save the syntax and the data file in the same folder. The full path will be automatically detected when you run the syntax.

Następny krok (edycja wiersza 'FILE=') jest konieczny tylko wtedy, gdy wybrano wersję SPSS bez Pythona. Jeśli wybrałeś/aś wersję dla SPSS z wtyczką Python / Essentials, po prostu zapisz pliki poleceń i danych w tym samym folderze. Pełna ścieżka zostanie automatycznie wykryta po uruchomieniu pliku poleceń.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-18 10:50:10 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Question theme error: Missing metadata Błąd motywu pytania: brak metadanych Details

Question theme error: Missing metadata

Błąd motywu pytania: brak metadanych

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-18 10:50:41 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Extension configuration file is missing at %s. Brak pliku konfiguracyjnego rozszerzenia w %s. Details

Extension configuration file is missing at %s.

Brak pliku konfiguracyjnego rozszerzenia w %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-18 10:51:02 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cannot delete this group because it's the only group in the survey. Nie można usunąć tej grupy, ponieważ jest to jedyna grupa w ankiecie. Details

Cannot delete this group because it's the only group in the survey.

Nie można usunąć tej grupy, ponieważ jest to jedyna grupa w ankiecie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-18 10:51:20 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The question theme is not compatible with your version of LimeSurvey. Motyw pytania nie jest zgodny z twoją wersją LimeSurvey. Details

The question theme is not compatible with your version of LimeSurvey.

Motyw pytania nie jest zgodny z twoją wersją LimeSurvey.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-18 10:51:36 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Repeat password Powtórz hasło Details

Repeat password

Powtórz hasło

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:11:14 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The current password is not correct. Aktualne hasło jest nieprawidłowe. Details

The current password is not correct.

Aktualne hasło jest nieprawidłowe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:11:17 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error: User was not created Błąd: nie utworzono użytkownika Details

Error: User was not created

Błąd: nie utworzono użytkownika

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:11:20 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%sWarning:%s Before turning on HTTPS,%s check this link.%s %sOstrzeżenie:%s Przed włączeniem HTTPS, %s sprawdź ten link.%s Details

%sWarning:%s Before turning on HTTPS,%s check this link.%s

%sOstrzeżenie:%s Przed włączeniem HTTPS, %s sprawdź ten link.%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:11:25 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List of IP addresses to exclude from the maximum token validation attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line. Lista adresów IP, które mają być wykluczone z kontroli maksymalnej liczby prób weryfikacji tokenu. Oddziel każdy adres IP przecinkiem lub nowym wierszem. Details

List of IP addresses to exclude from the maximum token validation attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line.

Lista adresów IP, które mają być wykluczone z kontroli maksymalnej liczby prób weryfikacji tokenu. Oddziel każdy adres IP przecinkiem lub nowym wierszem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-05-26 13:11:34 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 334
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as