LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Norwegian (Nynorsk)

Filter ↓ Sort ↓ All (5,203) Translated (3,995) Untranslated (818) Waiting (0) Fuzzy (392) Warnings (0)
1 263 264 265 266 267
Prio Original string Translation
The survey was successfully expired by setting an expiration date in the survey settings. Denne undersøkinga blei sett til å utløpe ved å setje ein utløpsdato i undersøkinga sine innstilingar. Details

The survey was successfully expired by setting an expiration date in the survey settings.

Denne undersøkinga blei sett til å utløpe ved å setje ein utløpsdato i undersøkinga sine innstilingar.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Copy the selected conditions to: Kopier dei valde vilkåra til: Details

Copy the selected conditions to:

Kopier dei valde vilkåra til:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
%s unread messages were scanned out of which %s were marked as bounce by the system. %s uleste meldingar blei skanna og %s blei merka som returpost av systemet. Details

%s unread messages were scanned out of which %s were marked as bounce by the system.

%s uleste meldingar blei skanna og %s blei merka som returpost av systemet.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
%s unread messages were scanned, none were marked as bounce by the system. %s uleste meldingar blei sjekka. Ingen blei merka som returpost av systemet. Details

%s unread messages were scanned, none were marked as bounce by the system.

%s uleste meldingar blei sjekka. Ingen blei merka som returpost av systemet.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Warning: You are still using the default password ('password'). Please change your password and re-login again. Åtvaring: Du bruker framleis standardpassordet («passord»). Byt passord og logg inn att. Details

Warning: You are still using the default password ('password'). Please change your password and re-login again.

Åtvaring: Du bruker framleis standardpassordet («passord»). Byt passord og logg inn att.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Current Gjeldande Details

Current

Gjeldande
You have to log in to edit this translation.
This survey is currently active. Denne undersøkinga er aktiv. Details

This survey is currently active.

Denne undersøkinga er aktiv.
You have to log in to edit this translation.
You did not provide a password. Du oppgav ikkje eit passord. Details

You did not provide a password.

Du oppgav ikkje eit passord.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
You did not provide a name. Du oppgav ikkje eit namn. Details

You did not provide a name.

Du oppgav ikkje eit namn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Template could not be renamed to '%s'. Mal kunne ikkje endre namn til `%s`. Details

Template could not be renamed to '%s'.

Mal kunne ikkje endre namn til `%s`.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Database error Databasefeil Details

Database error

Databasefeil
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
The condition could not be added! It did not include the question and/or answer upon which the condition was based. Please ensure you have selected a question and an answer. Klarte ikkje leggja til vilkåra! Det inkluderte ikkje spørsmålet og/eller svaret som betingelsen var basert på. Kontroller at du har valt eit spørsmål og eit svar. Details

The condition could not be added! It did not include the question and/or answer upon which the condition was based. Please ensure you have selected a question and an answer.

Klarte ikkje leggja til vilkåra! Det inkluderte ikkje spørsmålet og/eller svaret som betingelsen var basert på. Kontroller at du har valt eit spørsmål og eit svar.
You have to log in to edit this translation.
Your survey responses have been saved successfully. You will be sent a confirmation email. Please make sure to save your password, since we will not be able to retrieve it for you. Svara på undersøkinga er lagra. Du vil få tilsendt ein e-postbekreftelse. Pass på å lagre passordet ditt, sidan vi ikkje vil kunne hente det for deg. Details

Your survey responses have been saved successfully. You will be sent a confirmation email. Please make sure to save your password, since we will not be able to retrieve it for you.

Svara på undersøkinga er lagra. Du vil få tilsendt ein e-postbekreftelse. Pass på å lagre passordet ditt, sidan vi ikkje vil kunne hente det for deg.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This is a closed-access survey, so you must supply a access code. Please contact the administrator for assistance. Dette er ei undersøking med lukka tilgang, så du må oppgi ein tilgangskode. Ta kontakt med administratoren for å få hjelp. Details

This is a closed-access survey, so you must supply a access code. Please contact the administrator for assistance.

Dette er ei undersøking med lukka tilgang, så du må oppgi ein tilgangskode. Ta kontakt med administratoren for å få hjelp.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
There is already a recorded answer for this access code Det finst alt eit registrert svar for denne tilgangskoden Details

There is already a recorded answer for this access code

Det finst alt eit registrert svar for denne tilgangskoden
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 263 264 265 266 267

Export as