LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x (end of life: 1 June 2024): Norwegian (Nynorsk)

Filter ↓ Sort ↓ All (5,252) Translated (3,975) Untranslated (870) Waiting (0) Fuzzy (409) Warnings (0)
1 262 263 264 265
Prio Original string Translation
Current Gjeldande Details

Current

Gjeldande
You have to log in to edit this translation.
This survey is currently active. Denne undersøkinga er aktiv. Details

This survey is currently active.

Denne undersøkinga er aktiv.
You have to log in to edit this translation.
You did not provide a password. Du oppgav ikkje eit passord. Details

You did not provide a password.

Du oppgav ikkje eit passord.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
You did not provide a name. Du oppgav ikkje eit namn. Details

You did not provide a name.

Du oppgav ikkje eit namn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Template could not be renamed to '%s'. Mal kunne ikkje endre namn til `%s`. Details

Template could not be renamed to '%s'.

Mal kunne ikkje endre namn til `%s`.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
Database error Databasefeil Details

Database error

Databasefeil
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-07 08:31:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
pmonstad
References:
Priority:
normal
More links:
The condition could not be added! It did not include the question and/or answer upon which the condition was based. Please ensure you have selected a question and an answer. Klarte ikkje leggja til vilkåra! Det inkluderte ikkje spørsmålet og/eller svaret som betingelsen var basert på. Kontroller at du har valt eit spørsmål og eit svar. Details

The condition could not be added! It did not include the question and/or answer upon which the condition was based. Please ensure you have selected a question and an answer.

Klarte ikkje leggja til vilkåra! Det inkluderte ikkje spørsmålet og/eller svaret som betingelsen var basert på. Kontroller at du har valt eit spørsmål og eit svar.
You have to log in to edit this translation.
Your survey responses have been saved successfully. You will be sent a confirmation email. Please make sure to save your password, since we will not be able to retrieve it for you. Svara på undersøkinga er lagra. Du vil få tilsendt ein e-postbekreftelse. Pass på å lagre passordet ditt, sidan vi ikkje vil kunne hente det for deg. Details

Your survey responses have been saved successfully. You will be sent a confirmation email. Please make sure to save your password, since we will not be able to retrieve it for you.

Svara på undersøkinga er lagra. Du vil få tilsendt ein e-postbekreftelse. Pass på å lagre passordet ditt, sidan vi ikkje vil kunne hente det for deg.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This is a closed-access survey, so you must supply a access code. Please contact the administrator for assistance. Dette er ei undersøking med lukka tilgang, så du må oppgi ein tilgangskode. Ta kontakt med administratoren for å få hjelp. Details

This is a closed-access survey, so you must supply a access code. Please contact the administrator for assistance.

Dette er ei undersøking med lukka tilgang, så du må oppgi ein tilgangskode. Ta kontakt med administratoren for å få hjelp.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
There is already a recorded answer for this access code Det finst alt eit registrert svar for denne tilgangskoden Details

There is already a recorded answer for this access code

Det finst alt eit registrert svar for denne tilgangskoden
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
There is already an entry with that exact access code in the table. The same access code cannot be used in multiple entries. Det finst allereie ei oppføring med den nøyaktige tilgangskoden i tabellen. Den same tilgangskoden kan ikkje brukast i fleire oppføringar. Details

There is already an entry with that exact access code in the table. The same access code cannot be used in multiple entries.

Det finst allereie ei oppføring med den nøyaktige tilgangskoden i tabellen. Den same tilgangskoden kan ikkje brukast i fleire oppføringar.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Access code is not yet valid. E-post til {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) forsinka: Tilgangskoden er ikkje gyldig enno. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Access code is not yet valid.

E-post til {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) forsinka: Tilgangskoden er ikkje gyldig enno.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Access code is not valid anymore. E-post til {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) hoppa over: Tilgangskoden er ikke gyldig lenger. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Access code is not valid anymore.

E-post til {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) hoppa over: Tilgangskoden er ikke gyldig lenger.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Clicking 'Yes' will generate access codes for all those in this participant list that have not been issued one. Continue? Ved å klikka på «Ja» vert det laga tilgangskodar for alle deltakarane i denne deltakarlista som ikkje har fått utdelt eit. Vil du halda fram? Details

Clicking 'Yes' will generate access codes for all those in this participant list that have not been issued one. Continue?

Ved å klikka på «Ja» vert det laga tilgangskodar for alle deltakarane i denne deltakarlista som ikkje har fått utdelt eit. Vil du halda fram?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The access code you provided doesn't match the one in your session. Tilgangskoden du oppga, samsvarar ikkje med den i økta. Details

The access code you provided doesn't match the one in your session.

Tilgangskoden du oppga, samsvarar ikkje med den i økta.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:58:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 262 263 264 265

Export as