GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Mongolian

1 2 3 4 5 6 11
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
The participant table associated with this survey has been renamed to: нэгдсэн тэмдэгтэн хүснэгт энэ судалгаанд нэрлэгдчихсэн. Details

The participant table associated with this survey has been renamed to:

нэгдсэн тэмдэгтэн хүснэгт энэ судалгаанд нэрлэгдчихсэн.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This survey has an associated participant table. If you delete this survey this participant table will be deleted. We recommend that you export or backup these participants before deleting this survey. энэ судалгаа нэгдсэн хүснэгтийн тэмдэгт байна. хэрэв энэ хүснэгтэн тэмдэгтийг устгавал устсан байх болно. бид энэ судалгааг устгахаас өмнө таны экспортолсон эсвэл дэмжлэгээр өгсөн тэмдэгтүүдийг зөвлөсөн Details

This survey has an associated participant table. If you delete this survey this participant table will be deleted. We recommend that you export or backup these participants before deleting this survey.

энэ судалгаа нэгдсэн хүснэгтийн тэмдэгт байна. хэрэв энэ хүснэгтэн тэмдэгтийг устгавал устсан байх болно. бид энэ судалгааг устгахаас өмнө таны экспортолсон эсвэл дэмжлэгээр өгсөн тэмдэгтүүдийг зөвлөсөн

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Survey title: судалгааны гарчиг Details

Survey title:

судалгааны гарчиг

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete this theme? Устгагдсан эдгээр судалгааг та үнэхээр хүсэж байна уу? Details

Are you sure you want to delete this theme?

Устгагдсан эдгээр судалгааг та үнэхээр хүсэж байна уу?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete all those surveys? Хугацаа нь дууссан эдгээр судалгааг та үнэхээр хүсэж байна уу? Details

Are you sure you want to delete all those surveys?

Хугацаа нь дууссан эдгээр судалгааг та үнэхээр хүсэж байна уу?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Organize question group/questions асуулт / груп асуултыг зохион байгуулах Details

Organize question group/questions

асуулт / груп асуултыг зохион байгуулах

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
After you are done, please click the 'Save' button to save your changes. Өөрчилсөнийхөө дараа хадгалах товчин дээр товшилт хийж байна уу Details

After you are done, please click the 'Save' button to save your changes.

Өөрчилсөнийхөө дараа хадгалах товчин дээр товшилт хийж байна уу

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Responses will have the IP address anonymized. хариу дүнгүүд IP хаягаар нэвтрэхэд очих болно. Details

Responses will have the IP address anonymized.

хариу дүнгүүд IP хаягаар нэвтрэхэд очих болно.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show graphs in public statistics: олон нийтийн статистик үзүүлэлтийг график дээр үзүүлэх ? Details

Show graphs in public statistics:

олон нийтийн статистик үзүүлэлтийг график дээр үзүүлэх ?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show group name and/or group description: бүлгийн нэр эсвэл бүлгийн тодорхойлолтыг үзүүлэх Details

Show group name and/or group description:

бүлгийн нэр эсвэл бүлгийн тодорхойлолтыг үзүүлэх

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show question number and/or code: асуултын дугаар / эсвэл кодыг үзүүлэх Details

Show question number and/or code:

асуултын дугаар / эсвэл кодыг үзүүлэх

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show "No answer": “хариулт үгүй” үзүүлэх Details

Show "No answer":

“хариулт үгүй” үзүүлэх

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set cookie to prevent repeated participation: Олон удаагын оролцооноос сэргийлэх сооkie тавилт Details

Set cookie to prevent repeated participation:

Олон удаагын оролцооноос сэргийлэх сооkie тавилт

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:07 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can't use 'Anonymized responses' when participant-based response persistence is enabled. Тэмдэгтэн хариулт дээр үндэслэсэн оршин тогтэох үед та нэргүй хариулт үр дүнг ашиглаж чадахгүй. Details

You can't use 'Anonymized responses' when participant-based response persistence is enabled.

Тэмдэгтэн хариулт дээр үндэслэсэн оршин тогтэох үед та нэргүй хариулт үр дүнг ашиглаж чадахгүй.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:08 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you change the email format, you'll have to review your email templates to fit the new format хэрэв та е- мейл горимыг алгасвал, та е-мейлийн форматыг шинэ формат руу дахин харах болно Details

If you change the email format, you'll have to review your email templates to fit the new format

хэрэв та е- мейл горимыг алгасвал, та е-мейлийн форматыг шинэ формат руу дахин харах болно

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:08 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 6 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as