GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Mongolian

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
The response timings table has been renamed to: %s хугацаагаар хүснэгтэлсэн үр дүнгүүд аль хэдийн нэртэй болсон байна Details

The response timings table has been renamed to: %s

хугацаагаар хүснэгтэлсэн үр дүнгүүд аль хэдийн нэртэй болсон байна

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:00 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Энэ хүнийг төвийн хэрэглэгчидийн сангаас харах Details

View this participant in the central participants database

Энэ хүнийг төвийн хэрэглэгчидийн сангаас харах

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:29:58 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found? Хэрвээ давхарагдсан оролцогч илэрвэл уг атрибутын утгуудын токенийг давхарлаж бич Details

Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found?

Хэрвээ давхарагдсан оролцогч илэрвэл уг атрибутын утгуудын токенийг давхарлаж бич

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:29:58 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force the choice list and the rank list to have the same height. жагсаалтан сонголтын хүчин чадал болон эрэмблэгдсэн жагсаалт нь ижил түвшинд байна. Details

Force the choice list and the rank list to have the same height.

жагсаалтан сонголтын хүчин чадал болон эрэмблэгдсэн жагсаалт нь ижил түвшинд байна.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:00 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one онцлог шинжтэй таны тэмдэгт нь байж байгаа оролцогч руу хөтлөх эсвэл шинэ нэгийг бүтээх Details

Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one

онцлог шинжтэй таны тэмдэгт нь байж байгаа оролцогч руу хөтлөх эсвэл шинэ нэгийг бүтээх

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:00 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists? Хэрэв оролцогч нь аль хэдийн байж байгаа бол онцлог шинж бүхий тэмдэгтийн үр дүнг дахин бичих үү? Details

Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists?

Хэрэв оролцогч нь аль хэдийн байж байгаа бол онцлог шинж бүхий тэмдэгтийн үр дүнг дахин бичих үү?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:00 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Standard participant fields cannot be automatically mapped тэмдэглэгээ : стандарт тэмдэгтэн салбар нь автоматаар хөтлөсөн байж чаддаггүй Details

Note: Standard participant fields cannot be automatically mapped

тэмдэглэгээ : стандарт тэмдэгтэн салбар нь автоматаар хөтлөсөн байж чаддаггүй

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:00 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only %s new dummy participants were added after %s trials. Зөвхөн %s шинэ хиймэл загваран тэмдэгтүүд %s шүүгдэж нэмэгдсэн Details

Only %s new dummy participants were added after %s trials.

Зөвхөн %s шинэ хиймэл загваран тэмдэгтүүд %s шүүгдэж нэмэгдсэн

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:17 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Specify how array-filtered subquestions should be displayed тусгайлан тодорхойлсон гарчигтай шүүгдсэн үзүүлэн бүхий асуултууд дэлгэцэн дээр гарч ирнэ. Details

Specify how array-filtered subquestions should be displayed

тусгайлан тодорхойлсон гарчигтай шүүгдсэн үзүүлэн бүхий асуултууд дэлгэцэн дээр гарч ирнэ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:01 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Could not save question асуултыг оруулах боломжгүй байна. Details

Could not save question

асуултыг оруулах боломжгүй байна.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:01 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File %s couldn't be deleted. Please check the permissions on the /upload/themes folder %s файл устгаж болохгүй. Тэмплэет фолдерийн/ татагдсан зөвшөөрлийг шалгана уу. Details

File %s couldn't be deleted. Please check the permissions on the /upload/themes folder

%s файл устгаж болохгүй. Тэмплэет фолдерийн/ татагдсан зөвшөөрлийг шалгана уу.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:16 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Delete all incomplete responses that correspond to a participant for which a completed response is already recorded хариулт нь аль хэдийн бичигдэж дууссан тэмдэгтийг тааруулсан дуусаагүй хариултуудыг бүгдийг нь устгах Details

Delete all incomplete responses that correspond to a participant for which a completed response is already recorded

хариулт нь аль хэдийн бичигдэж дууссан тэмдэгтийг тааруулсан дуусаагүй хариултуудыг бүгдийг нь устгах

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:01 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset all your participants to the 'not used' state ашиглагдаж болохгүй хэсэг дэх таны бүх тэмдэгтийг дахин сэргээх Details

Reset all your participants to the 'not used' state

ашиглагдаж болохгүй хэсэг дэх таны бүх тэмдэгтийг дахин сэргээх

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:01 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you really sure you want to delete incomplete responses and reset the completed state of both, response and participant? зарим бүрэн татагдаагүй хариулт болон дахин татах хэсэг дэх хариулт болон тэмдэгтүүдийг *устгах* эсэхтэй итгэлтэй байна уу? Details

Are you really sure you want to delete incomplete responses and reset the completed state of both, response and participant?

зарим бүрэн татагдаагүй хариулт болон дахин татах хэсэг дэх хариулт болон тэмдэгтүүдийг *устгах* эсэхтэй итгэлтэй байна уу?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:30:01 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to create/update/delete/import/export participants тэмдэгтэн оруулалтууд руу експорт/ импорт/ устгах/ шинэчлэх/ бүтээх зөвшөөрөл Details

Permission to create/update/delete/import/export participants

тэмдэгтэн оруулалтууд руу експорт/ импорт/ устгах/ шинэчлэх/ бүтээх зөвшөөрөл

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:29:59 GMT
Translated by:
erka
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as