GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Welsh

1 2 3 4 15
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses. Os ydych wedi defnyddio tocyn adnabod i gael mynediad i'r arolwg hwn, ni fydd y tocyn hwn yn cael ei storio ynghyd â'ch ymatebion. Fe'i rheolir mewn cronfa ddata ar wahân a chaiff ei ddiweddaru ond i nodi a wnaethoch chi gwblhau'r arolwg hwn (neu beidio). Nid oes modd cyfateb tocynnau adnabod gydag ymatebion i'r arolwg. Details

If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses.

Os ydych wedi defnyddio tocyn adnabod i gael mynediad i'r arolwg hwn, ni fydd y tocyn hwn yn cael ei storio ynghyd â'ch ymatebion. Fe'i rheolir mewn cronfa ddata ar wahân a chaiff ei ddiweddaru ond i nodi a wnaethoch chi gwblhau'r arolwg hwn (neu beidio). Nid oes modd cyfateb tocynnau adnabod gydag ymatebion i'r arolwg.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The data received seems incomplete. This usually happens due to server limitations ( PHP setting max_input_vars) - please contact your system administrator. Dydy'r holl is-gwestiynau ddim wedi'u cadw. Mae hyn fel arfer yn digwydd oherwydd cyfyngiadau'r gweinydd (gosodiad PHP max_input_vars) - holwch weinyddwr eich system. Details

The data received seems incomplete. This usually happens due to server limitations ( PHP setting max_input_vars) - please contact your system administrator.

Dydy'r holl is-gwestiynau ddim wedi'u cadw. Mae hyn fel arfer yn digwydd oherwydd cyfyngiadau'r gweinydd (gosodiad PHP max_input_vars) - holwch weinyddwr eich system.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:08 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Participant Cyfranogwyr Details

Participant

Cyfranogwyr

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator. Dydy'r llyfrgell imap PHP ddim wedi'i gosod. Holwch weinyddwr eich system. Details

The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator.

Dydy'r llyfrgell imap PHP ddim wedi'i gosod. Holwch weinyddwr eich system.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:23 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your email address: Eich cyfeiriad e-bost Details

Your email address:

Eich cyfeiriad e-bost

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Repeat password: Ail-deipio'r cyfrinair Details

Repeat password:

Ail-deipio'r cyfrinair

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The response timings table has been renamed to: %s Wedi ailenwi'r tabl amseru ymateb fel: Details

The response timings table has been renamed to: %s

Wedi ailenwi'r tabl amseru ymateb fel:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:09 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This question has missing subquestions. Does gan y cwestiwn hwn ddim is-gwestiynau. Details

This question has missing subquestions.

Does gan y cwestiwn hwn ddim is-gwestiynau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:23 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Gweld y person hwn yn y gronfa ddata ganolog o gyfranogwyr Details

View this participant in the central participants database

Gweld y person hwn yn y gronfa ddata ganolog o gyfranogwyr

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:09 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found? Ydych chi am ysgrifennu dros werthoedd priodoledd presennol y tocynnau os oes cyfranogwr dyblyg? Details

Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found?

Ydych chi am ysgrifennu dros werthoedd priodoledd presennol y tocynnau os oes cyfranogwr dyblyg?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:09 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force the choice list and the rank list to have the same height. Gorfodi'r rhestr ddewis a'r rhestr safleoedd i fod yr un uchder Details

Force the choice list and the rank list to have the same height.

Gorfodi'r rhestr ddewis a'r rhestr safleoedd i fod yr un uchder

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:09 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one Mapiwch briodoleddau'r tocyn i briodoledd cyfranogwr presennol neu greu un newydd Details

Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one

Mapiwch briodoleddau'r tocyn i briodoledd cyfranogwr presennol neu greu un newydd

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:09 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists? Ydych chi am ysgrifennu dros werthoedd priodoledd tocyn presennol os yw cyfranogwr eisoes yn bodoli? Details

Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists?

Ydych chi am ysgrifennu dros werthoedd priodoledd tocyn presennol os yw cyfranogwr eisoes yn bodoli?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:09 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Standard participant fields cannot be automatically mapped Sylwer: Does dim modd mapio meysydd tocyn safonol yn awtomatig Details

Note: Standard participant fields cannot be automatically mapped

Sylwer: Does dim modd mapio meysydd tocyn safonol yn awtomatig

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:09 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File extension: Estyniad ffeil Details

File extension:

Estyniad ffeil

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:23 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 15
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as