LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Bulgarian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,252) Translated (3,574) Untranslated (1,641) Waiting (0) Fuzzy (37) Warnings (0)
1 233 234 235 236 237 239
Prio Original string Translation
Invalid group number for this survey: Невалиден номер на група за тази анкета: Details

Invalid group number for this survey:

Невалиден номер на група за тази анкета:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:00:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This is not a valid timings data XML file. Това не е валиден XML файл с данни за времето. Details

This is not a valid timings data XML file.

Това не е валиден XML файл с данни за времето.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:00:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This is not a valid response data XML file. Това не е валиден XML файл с данни за отговор. Details

This is not a valid response data XML file.

Това не е валиден XML файл с данни за отговор.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:00:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
File count Брой файлове Details

File count

Брой файлове
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:01:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you are blacklisted but want to participate in this survey and want to receive invitations please click the following link: {OPTINURL} Ако сте в черния списък, но искате да участвате в това проучване и искате да получите покани, моля, щракнете върху следната връзка:↵ {OPTINURL} Details

If you are blacklisted but want to participate in this survey and want to receive invitations please click the following link: {OPTINURL}

Ако сте в черния списък, но искате да участвате в това проучване и искате да получите покани, моля, щракнете върху следната връзка:↵ {OPTINURL}
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:02:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Display dropdown boxes Показване на падащи полета Details

Display dropdown boxes

Показване на падащи полета
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:03:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Enter a boolean equation to validate each subquestion. Въведете булево уравнение, за да потвърдите всеки подвъпрос. Details

Enter a boolean equation to validate each subquestion.

Въведете булево уравнение, за да потвърдите всеки подвъпрос.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:04:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Show a map in the statistics? Показване на карта в статистиката? Details

Show a map in the statistics?

Показване на карта в статистиката?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:05:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Map zoom level Ниво на мащабиране на картата Details

Map zoom level

Ниво на мащабиране на картата
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:05:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
IP as default location IP като местоположение по подразбиране Details

IP as default location

IP като местоположение по подразбиране
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:05:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Get the default location using the user's IP address? Получаване на местоположението по подразбиране чрез IP адреса на потребителя? Details

Get the default location using the user's IP address?

Получаване на местоположението по подразбиране чрез IP адреса на потребителя?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:05:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Show grand total Показване на общия сбор Details

Show grand total

Показване на общия сбор
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:06:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Show totals for Показване на суми за Details

Show totals for

Показване на суми за
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:06:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Get order from previous question Вземете поръчка от предишния въпрос Details

Get order from previous question

Вземете поръчка от предишния въпрос
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:07:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Prefix for list items Префикс за елементи от списък Details

Prefix for list items

Префикс за елементи от списък
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 13:09:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 233 234 235 236 237 239

Export as