LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Bulgarian

Filter ↓ Sort ↓ All (5,252) Translated (3,574) Untranslated (1,641) Waiting (0) Fuzzy (37) Warnings (0)
1 2 3 4 239
Prio Original string Translation
Formats a date according to the Survey's date format for the specified language. Example: localize_date(VALIDUNTIL, TOKEN:LANGUAGE) Форматира дата според формата на датата на анкетата за посочения език. Пример: localize_date(VALIDUNTIL, TOKEN:LANGUAGE) Details

Formats a date according to the Survey's date format for the specified language. Example: localize_date(VALIDUNTIL, TOKEN:LANGUAGE)

Форматира дата според формата на датата на анкетата за посочения език. Пример: localize_date(VALIDUNTIL, TOKEN:LANGUAGE)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Invalid language %s for token ID: %s. Невалиден език %s за идентификатор на маркер: %s. Details

Invalid language %s for token ID: %s.

Невалиден език %s за идентификатор на маркер: %s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The desired survey ID was already in use, therefore a random one was assigned. Желаният идентификационен номер на анкетата вече се използваше, поради което беше зададен произволен. Details

The desired survey ID was already in use, therefore a random one was assigned.

Желаният идентификационен номер на анкетата вече се използваше, поради което беше зададен произволен.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 16:39:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Participant expiration date can't be lower than the "Valid from" date Датата на изтичане на срока за участие не може да бъде преди датата „Валидно от“ Details

Participant expiration date can't be lower than the "Valid from" date

Датата на изтичане на срока за участие не може да бъде преди датата „Валидно от“
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 16:39:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If the new survey ID is already used, a random one will be assigned. Ако новият идентификационен номер на анкетата вече е използван, ще бъде зададен произволен. Details

If the new survey ID is already used, a random one will be assigned.

Ако новият идентификационен номер на анкетата вече е използван, ще бъде зададен произволен.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 16:39:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Unable to create user Не може да се създаде потребител Details

Unable to create user

Не може да се създаде потребител
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 12:36:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
View all tutorials Вижте всички уроци Details

View all tutorials

Вижте всички уроци
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-11 12:36:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tsb03varna
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Prior to 16 / PSPP Преди 16/PSPP Details

Prior to 16 / PSPP

Преди 16/PSPP
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Delete email(s) from list after sending was successful Изтриване на имейли от списъка след успешно изпращане Details

Delete email(s) from list after sending was successful

Изтриване на имейли от списъка след успешно изпращане
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Show link/button to delete response & exit survey Показване на връзка/бутон за изтриване на отговор и излизане от анкета Details

Show link/button to delete response & exit survey

Показване на връзка/бутон за изтриване на отговор и излизане от анкета
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Thank you for saving your survey in progress. The following details can be used to return to this survey and continue where you left off. Благодарим ви, че запазихте текущата си анкета! Описаните по-долу подробности може да се използват, за да се върнете към тази анкета и да продължите от там, където сте спрели. Details

Thank you for saving your survey in progress. The following details can be used to return to this survey and continue where you left off.

Благодарим ви, че запазихте текущата си анкета! Описаните по-долу подробности може да се използват, за да се върнете към тази анкета и да продължите от там, където сте спрели.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
An email has been sent with details about your saved survey. Please make sure to remember your password. Изпратен е имейл с подробности за вашата запазена анкета. Не забравяйте паролата си. Details

An email has been sent with details about your saved survey. Please make sure to remember your password.

Изпратен е имейл с подробности за вашата запазена анкета. Не забравяйте паролата си.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Please note that failed email notifications will be automatically deleted after 30 days. Обърнете внимание, че неуспешните известия по имейл ще бъдат автоматично изтрити след 30 дни. Details

Please note that failed email notifications will be automatically deleted after 30 days.

Обърнете внимание, че неуспешните известия по имейл ще бъдат автоматично изтрити след 30 дни.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Dear survey administrator, There were one or more notification emails that failed to be sent. Please check the 'Failed email notifications' section in the survey(s) listed below. Уважаеми администратори на анкета! Имаше един или повече уведомителни имейли, които не бяха изпратени. Проверете раздела „Неуспешни известия по имейл“ в анкетите, изброени по-долу. Details

Dear survey administrator, There were one or more notification emails that failed to be sent. Please check the 'Failed email notifications' section in the survey(s) listed below.

Уважаеми администратори на анкета! Имаше един или повече уведомителни имейли, които не бяха изпратени. Проверете раздела „Неуспешни известия по имейл“ в анкетите, изброени по-долу.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Thank you for saving your survey in progress. The following details can be used to return to this survey and continue where you left off. Please make sure to remember your password - we cannot retrieve it for you. Благодарим ви, че запазихте текущата си анкета. Описаните по-долу подробности може да се използват, за да се върнете към тази анкета и да продължите от там, където сте спрели. Не забравяйте паролата си – не можем да я извлечем вместо вас. Details

Thank you for saving your survey in progress. The following details can be used to return to this survey and continue where you left off. Please make sure to remember your password - we cannot retrieve it for you.

Благодарим ви, че запазихте текущата си анкета. Описаните по-долу подробности може да се използват, за да се върнете към тази анкета и да продължите от там, където сте спрели. Не забравяйте паролата си – не можем да я извлечем вместо вас.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:29:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2 3 4 239

Export as