LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x (end of life: 1 June 2024): Afrikaans

Filter ↓ Sort ↓ All (5,252) Translated (3,317) Untranslated (1,921) Waiting (0) Fuzzy (14) Warnings (0)
1
Prio Original string Translation
This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available. Hierdie opnamegroep is vir gebruikers met enige toestemming op die opnamegroep, gebruiker met enige toestemming vir een opname binne hierdie groep, of as hierdie groep opgestel is om beskikbaar te wees. Details

This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available.

Hierdie opnamegroep is vir gebruikers met enige toestemming op die opnamegroep, gebruiker met enige toestemming vir een opname binne hierdie groep, of as hierdie groep opgestel is om beskikbaar te wees.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:31:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Hints and warnings: Wenke en waarskuwings: Details

Hints and warnings:

Wenke en waarskuwings:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:31:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it Onderhoudsmodusse: Af Sagte slot - deelnemers kan begin opnames voltooi, geen nuwe deelnemers word toegelaat nie Vol slot - nie een van die deelnemers word toegelaat om aan opname te neem nie, selfs al het hulle reeds daarmee begin Details

Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it

Onderhoudsmodusse: Af Sagte slot - deelnemers kan begin opnames voltooi, geen nuwe deelnemers word toegelaat nie Vol slot - nie een van die deelnemers word toegelaat om aan opname te neem nie, selfs al het hulle reeds daarmee begin
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:31:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix. As jy 'n skakel na die privaatheidsbeleid wil spesifiseer, stel "Wys privaatheidsbeleidteks met verpligte merkblokkie" na "Invoubare teks" en gebruik die plekhouers {STARTPOLICYLINK} en {ENDPOLICYLINK} in die "Privaatheidsbeleidmerkblokkietiket"-veld om die skakel wat die beleidopspringer oopmaak. As daar geen plekhouer gegee word nie, sal daar 'n aanhangsel wees. Details

If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix.

As jy 'n skakel na die privaatheidsbeleid wil spesifiseer, stel "Wys privaatheidsbeleidteks met verpligte merkblokkie" na "Invoubare teks" en gebruik die plekhouers {STARTPOLICYLINK} en {ENDPOLICYLINK} in die "Privaatheidsbeleidmerkblokkietiket"-veld om die skakel wat die beleidopspringer oopmaak. As daar geen plekhouer gegee word nie, sal daar 'n aanhangsel wees.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:31:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Use a fontawesome classname, or a link to the image. Gebruik 'n fontawesome klasnaam, of 'n skakel na die beeld. Details

Use a fontawesome classname, or a link to the image.

Gebruik 'n fontawesome klasnaam, of 'n skakel na die beeld.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:31:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Group can't be deleted because of depending conditions Groep kan nie verwyder word nie, as gevolg van afhanklike voorwaardes Details

Group can't be deleted because of depending conditions

Groep kan nie verwyder word nie, as gevolg van afhanklike voorwaardes
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:31:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link), their previous answers will be reloaded. Met nie- geanonimiseerde antwoorde (en die veld 'Gebruik links' van die opnamedeelnemerstabel op 1 gestel) as die deelnemer die opname toemaak en dit weer oopmaak (deur die opnameskakel te gebruik), sal hul vorige antwoorde herlaai word. Details

With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link), their previous answers will be reloaded.

Met nie- geanonimiseerde antwoorde (en die veld 'Gebruik links' van die opnamedeelnemerstabel op 1 gestel) as die deelnemer die opname toemaak en dit weer oopmaak (deur die opnameskakel te gebruik), sal hul vorige antwoorde herlaai word.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:31:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If participant-based response persistence is enabled then a participant can update their responses after completion, otherwise a participant can add new responses without restriction. As deelnemergebaseerde reaksie-nagloed geaktiveer is, kan 'n deelnemer antwoorde opdateer na voltooiing, of 'n deelnemer kan nuwe antwoorde sonder beperking byvoeg. Details

If participant-based response persistence is enabled then a participant can update their responses after completion, otherwise a participant can add new responses without restriction.

As deelnemergebaseerde reaksie-nagloed geaktiveer is, kan 'n deelnemer antwoorde opdateer na voltooiing, of 'n deelnemer kan nuwe antwoorde sonder beperking byvoeg.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:31:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Send me a copy: Stuur my 'n kopie: Details

Send me a copy:

Stuur my 'n kopie:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Show "There are X questions in this survey": Vertoon "Daar is X vrae in die opname"? Details

Show "There are X questions in this survey":

Vertoon "Daar is X vrae in die opname"?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You can't copy a question if the survey is active. Jy kan nie 'n vraag kopieer terwyl die opname aktief is nie. Details

You can't copy a question if the survey is active.

Jy kan nie 'n vraag kopieer terwyl die opname aktief is nie.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Your browser reports that it was used previously to answer this survey. We are resetting the session so that you can start from the beginning. Jou blaaier dui aan dat jy reeds voorheen die opname voltooi het. Ons herstel die sessie sodat jy van vooraf kan begin. Details

Your browser reports that it was used previously to answer this survey. We are resetting the session so that you can start from the beginning.

Jou blaaier dui aan dat jy reeds voorheen die opname voltooi het. Ons herstel die sessie sodat jy van vooraf kan begin.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
(No default value) <Geen verstekwaarde> Details

(No default value)

<Geen verstekwaarde>
You have to log in to edit this translation.
You are not allowed to use this group Jy mag nie hierdie groep uitvee nie! Details

You are not allowed to use this group

Jy mag nie hierdie groep uitvee nie!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:06:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1

Export as